Opna hovudmenyen

Bugøynes (finsk Pykeijä, samisk Buođgaidnjarga) er ein stad og det einaste fiskeværet i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Det bur om lag 200 personar i Bugøynes.

Bugøynes
stad
Bugøynes Utsikt.jpg
Land Flag of Norway.svg Noreg
Fylke Finnmark
Kommune Sør-Varanger
Folketal ca, 200 (2017)
Postnummer 9935 Bugøynes
Wikimedia Commons: Bugøynes

Bygda vart folkesett av finske innvandrarar på 1800-talet. Finsk er eit språk som enno er i dagleg bruk i bygda. Bugøynes vert òg gjerne kalla Vesle-Finland (Pikku-Suomi).

Bauta til minne om den finske innvandringa til Bugøynes.

Bugøynes er ein av få stader som unngjekk å verte nedbrent av tyske soldatar då dei trekte seg tilbake frå Nord-Troms og Finnmark under den andre verdskrigen. Staden er derfor prega av tett trehusbusetnad. Bugøynes kapell vart innvigd i 1989.

Då fiskebruket vart seld på tvangsauksjon i 1989, averterte folket heile bygda til sals i dei største avisene i landet. Det var eit rop om hjelp. I den seinare tida har kongekrabben vorte ein viktig ressurs for bygda, og har snudd pessimismen til optimisme. Her finst òg slipp og steintak for Statens hamnevesen.