Byåsen prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner delar av Trondheim kommune i Sør-Trøndelag fylke.[1]

Byåsen kyrkje
Foto: Kj. Lie

Prosten har sete i Trondheim kor Byåsen kyrkje er prostikyrkje.[2]

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Byåsen prostiEndra

  • Byåsen (tidlegare Byåsen prestegjeld) med
  • Sverresborg (tidlegare Sverresborg prestegjeld) med
  • Ilen (tidlegare Ilen prestegjeld) med

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  1. Byåsen prosti frå Den norske kyrkja
  2. Byåsen kyrkje frå Kyrkjesøk