Damfrosk

amfibieart
Damfrosk
Damfrosk
Damfrosk
Status
Status i verda: LC Livskraftig
Status i Noreg: CR Kritisk truga
Systematikk
Rike: Dyr Animalia
Rekkje: Ryggstrengdyr Chordata
Underrekkje: Virveldyr Vertebrata
Klasse: Amfibium Amphibia
Orden: Halelause padder Anura
Familie: Halelause padder Ranidae
Slekt: Pelophylax
Art: Damfrosk P. lessonae
Vitskapleg namn
Pelophylax lessonae

Damfrosk (Pelophylax lessonae) høyrer til gruppa ekte froskar, og er den sjeldnaste frosken i Noreg, der han ikkje blei registrert før i 1986. Han likar seg i grunne dammar på stader med masse sol, og mykje insekt. I fleire land, mellom anna England, er damfrosken utrydda, og det han var nær ved å bli i Arendal òg. I dag finst der kring 50 levande individ igjen. Fisk som et rumpetroll er eit problem, og arten er kategorisert som kritisk utryddingstrua på norsk raudliste 2006 (i same kategori som fjellrev og ulv).

I Europa er arten vanleg nokre plassar, og populasjonen i Arendal blir rekna som ein av dei nordlegaste i verda, og ved sidan av ein populasjon i Uddevalla er dette den einaste ved Skagerrak. Han kan ha kome hit ein gong då klimaet var mildare, kanskje for fleire tusen år sidan. Individa som har overlevd har gjennom generasjonar tilpassa seg eit kaldare klima enn artsfrendane lenger sør i Europa, og nettopp difor er det viktig at dei nordlege populasjonane ikkje blir utrydda, men blir verande som ein del av den genetiske variasjonen innanfor arten.

Det er politisk vedtatt at det biologiske mangfaldet skal oppretthaldast i Noreg, og difor blir det nå gjort tiltak i regi av miljøavdelinga hos fylkesmannen i Aust-Agder slik at damfrosken skal få utvida område å leva i.

KjelderEndra