Detrivori

(Omdirigert frå Detrivorar)

Detrivore organismar (også kjend som saprofagar eller detritusetarar) er organismar som lever av detritus, det vil seie daudt organisk materiale. Dei er særs viktige nedbrytarar, og er sentrale i alle økosystem for resirkuleringa si av næringsstoff.

Tusenbein er ofte detrivore.

Meitemakk er eit godt døme på eit detrivort dyr, sidan dei et rotnande blad og liknande. Nokre detritusetarar, som gjødselbiller, et ekskrement, som er særs næringsrikt. Detritusen dyra et kan vera heilt eller delvis nedbroten av nedbrytarar.

Sjå òg åtseldyr.

Bakgrunnsstoff endre