Nedbrytar

(Omdirigert frå Nedbrytarar)

Ein nedbrytar er ein organisme som omdanner organisk stoff til uorganisk stoff. Avhenging av omgjevnaden tilbakefører dei karbondioksid, metangass, feittsyrer, vatn og varme til kretsløpet. Døme på nedbrytarar er bakteriar, sopp, blautdyr, leddormar, krepsdyr, insekt og tusenbein.

Nedbrytande sopp på ein trestubbe.
Foto: Filip Vaculík
Spire Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.