Deweys desimalklassifikasjon

Deweys desimalklassifikasjon (DDK, også kalla Deweysystemet) er eit system for biblioteka sin klassifikasjon av bøker og andre informasjonsbærarar. Systemet vart utvikla av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey (18511931) i 1876.

Systemet har i prinsippet internasjonal utbreiing. Det vert brukt i Noreg, i ein tillempa versjon i Danmark, men berre i liten grad i Sverige.

I USA arbeider biblioteka no etter 21. utgåve av DDK. 5. forkortede norske utgave vart utgjeve i 2002 av Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) [1], med 21. amerikanske utgåve som kjelde.

Systemet er delt inn i ti hovudkategoriar:

I Noreg vart DDK innført av Haakon Nyhuus.

Bakgrunnsstoff endre