Drammen prosti

prosti i Tunsberg bispedømme

Drammen prosti er eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner Drammen kommune. Prosten har sete i Drammen kor Bragernes kyrkje er prostikyrkje.[1]

Bragernes kyrkje med rådhuset og brannvakta på kvar si side.
Foto: Knut Arne Gjertsen

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn Endra

Prostiet er inndelt i åtte sokn; Bragernes, Fjell, Konnerud, Skoger, Strømsgodset, Strømsø, Tangen og Åssiden.[2]

Tidlegare prestegjeld og sokn i Drammen prosti Endra

  • Tangen prestegjeld med

Sjå òg: Endra

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra