Ekne er ein tettstad i Levanger kommune i Trøndelag fylke. Staden har 294 innbyggjarar per 1. januar 2017. Ekne er ei jord- og skogbruksbygd i tidlegare Skogn kommune. Stadnamnet Ekne (Eknir) er utolka. Ekne grensar i sørvest til Frosta, i sør til Åsen, i aust til Alstadhaug sokn i Skogn og i nord mot Trondheimsfjorden. Dei største vatna er Byavatnet og Sønningen. På grensa mot Frosta ligg Storheia (368 meter over havet) og Sottjernet. Løkshammeren er ein karakteristisk fjellhammar som heng utover Trondheimsfjorden og er synleg på lang avstand. Vest for Løkshammeren ligg det vestlegaste busettinga i bygda; Purkvika som i dag er fråflytta.

Ekne
tettstad
Ekne.JPG
Land Flag of Norway.svg Noreg
Fylke Trøndelag
Kommune Levanger
Areal 0,21 km²
Folketal 294 (2017)
Folketettleik 1 400 / km²
Postnummer 7624 EKNE

Ekne
63°41′47″ N 11°2′26″ E
Wikimedia Commons: Ekne
Ekne i Levanger.
Strandholmen på Ekne med Hestøya til høgre.
Gevik kyrkje, kyrkjestad på Ekne.

Ekne er eit sokn i Skogn prestegjeld. Ekne har eit variert næringsliv innan entreprenørverksemd, transport, tenesteyting og handel. Ekne har og eiga vassverk. Fylkesveg 61 i Nord-Trøndelag og Fylkesveg 112 i Nord-Trøndelag går gjennom Ekne og det er 17 km til kommunesenteret på Levanger.

Bygdesentret er klassifisert som tettstad av Statistisk sentralbyrå.

Ekne har fire grender; Bergbygda, Vassbygda, Markabygda og Øverbygda. Bergbygda ligg langs Tronheimsfjorden, vest for Vassbygda. Markabygda ligg nord for Byavatnet, sørvest for Vassbygda. Øverbygda ligg lengst sør, mellom Vassbygda og Ronglan.

Ekne postkontor vart opna i 1874 og lagt ned i 1997. Ekne hadde postnummer 7624 mellom 1968-1997 og det vart teken i bruk att i 2002.

BakkenEndra

Bakken er namnet på ein tidlegare gard. Namnet brukast om grenda rundt nordenden av Byavatnet og sørenden av Byaelva, men også namnet Byagrenna vart nytta. Bakken var tidlegare bygdesenteret på Ekne, no er det avløyst av Falstad. Både Bakken og Falstad ligg i Vassbygda. Bakken har hatt skule, meieri, kvern, butikk, postkontor, bakeri, båtbyggeri, bigard, bank, skomakar, telefonsentral og el-verk. I våre dagar har Bakken gardsbruk, bedehus, barnehage og nytt el-verk. Solbakken skule på Bakken vart erstatta av Solvang skule på Falstad omkring 1940.

FalstadEndra

Falstad er namnet på tre gardar, men vert lite nytta som namn på Ekne sitt noverande bygdesentrum. Staden ligg inst i Falstadbukta ved utløpet av Byaelva. Ekne kyrkje vart flytta dit i 1893, då kyrkja på Gevik (ved Vestrum i Bergbygda) vart riven.

HyttelvaEndra

Hyttelva ligg i Bergbygda og kjem frå Sønningen. Gardane Bakkheim og Vestli ligg ved elva. Elva kjem ut i Vestrumsbukta ved naustet til Bakkheim. Dette har vore ein industristad med oppgangsag, kvern og smeltehytte. Smeltehytta gav namn til elva.

Skular og kulturEndra

  • Ekne skule
  • Ekne barnehage
  • Klokkerbakken barnehage
  • Mestrings og læringssenteret
  • Falstadsenteret
  • Ekne ungdomslag
  • Ekne idrettslag
  • Ekne Teaterlag

Skiløparen Johan Kjølstad vart i 2003 juniorverdsmester i sprint før han gjekk over til Skogn idrettslag.

Historie og minnesmerkeEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra