Fiskereiskapar

(Omdirigert frå Fiskereiskap)

Fiskereiskapar viser til reiskapar eller delar av dei som blir brukt til fiske. Fiskereiskapane er oppbygde av ulike delar, som kvar for seg kan kallast fiskereiskapar

Fiskar med fiskestong og anna utstyr i England.

Mellom yrkesfiskarar er vanleg å dele fiskereiskapane inn i passive reiskapar, som er i ro under fangstprosessen, og aktive reiskapar, der fiskaren aktivt fangar fisken.

Til passive reiskapar reknar ein:

Aktive reiskapar er:

Andre fiskereiskapar kan vere hov, fiskestong, fiskefelle og fiskespyd. Delar kan vera søkke, blåse, krok, snelle, fiskefluge og så bortetter.

Galleri

endre
  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.