Fylkesveg 123

veg i Akershus og Østfold
Fylkesveg 123
123
Kroksundbrua ved Rødenessjøen
Kroksundbrua ved Rødenessjøen
Strekning
Mysen i Eidsberg – Kroksund i Marker
Fylkesveg 123
Informasjon
Lengd 25,5 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 123

Fylkesveg 123 (Fv123) går mellom Mysen i Eidsberg og Kroksund i Marker. Veglengda er 25,5 km, av dette 23,2 km i Østfold og 2,3 km i Akershus.

Fylkesveg 123 går like forbi Basmo festning.
Foto: Jan-Tore Egge
Sjå òg Fylkesveg 123 (fleirtyding)

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Østfold endre

Eidsberg
Trøgstad

  Akershus endre

Aurskog-Høland
  • Fv226 frå Ydersbonn til 125 Søndre Høland kyrkje (11,9 km)

  Østfold endre

Marker

Bakgrunnsstoff endre