Fylkesveg 306
306
Strekning
Rien i Larvik– Undrumsdal i Re
Fylkesveg 306
Informasjon
Lengd 50,9 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 306 Fylkesveg 306

Fylkesveg 306 (Fv306) går mellom Rien i Larvik og Undrumsdal i Re.

Rv306 ved Hengsrud
Sjå òg Fylkesveg 306 (fleirtyding)

Kommunar og knutepunkt

endre
Re

Knudstadveien

Hengsrudveien

Fossanveien

Sandefjord

306

 
Larvik

Hedrumveien

Bakgrunnsstoff

endre