Fylkesveg 40

veg i Buskerud og Vestfold
Sjå òg fylkesveg 40 (fleirtyding).
Fylkesveg 40
40
Strekning
Larvik – Geilo i Hol
Fylkesveg 40
Informasjon
Lengd 242,7 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 40 Fylkesveg 40 Fylkesveg 40 Fylkesveg 40

Fylkesveg 40 (Fv40) går mellom Larvik i Larvik kommune og Geilo i Hol kommune. Sett bort frå ein felles trasé med europaveg 134, er vegen 247,5 km lang, av dette 49,3 km i Vestfold fylke og 193,4 km i Buskerud fylke.

Kommunar og knutepunkt endre

  Vestfold endre

Larvik kommune
Lardal kommune
  • 32 Haugåker, felles trasé til Hvittingfoss
  • Fv851 frå Gåserud til Fv220 Helgeland (1,5 km)
  • Fv221 frå Svarstad til Fv220 Hukstrøm bru (1,4 km)
  • Fv860 frå Svarstad til fylkesgrensa (Buskerud) ved Bergandammen (11,3 km) → Fv82 (Buskerud) til Fv81 Rud i Kongsberg
  • Fv220 frå Brufoss til 304 Holm
  • Fv865 frå Brufoss til fylkesgrensa (Buskerud) ved Otterstad (5,5 km)
  • Fv820 frå Skjerven til 312 Lønnskoll i Re (6,2 km)

  Buskerud endre

Kongsberg kommune
Flesberg kommune
Rollag kommune
 
Fylkesveg 40 kryssar Numedalsbanen ved Veggli.
 
Fylkesveg 40 ved Skjønne
Nore og Uvdal kommune
Hol kommune

Bakgrunnsstoff endre

  1. Ikkjeraud lenkje som bør gjerast om til vanleg lenkje.