Fylkesveg 40

veg i Buskerud og Vestfold
Sjå òg fylkesveg 40 (fleirtyding).
Fylkesveg 40
40
Strekning
Larvik – Geilo i Hol
Fylkesveg 40
Informasjon
Lengd 242,7 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 40 Fylkesveg 40 Fylkesveg 40 Fylkesveg 40

Fylkesveg 40 (Fv40) går mellom Larvik i Larvik kommune og Geilo i Hol kommune. Sett bort frå ein felles trasé med europaveg 134, er vegen 247,5 km lang, av dette 49,3 km i Vestfold fylke og 193,4 km i Buskerud fylke.

Kommunar og knutepunkt

endre
Larvik kommune
Lardal kommune
  • 32 Haugåker, felles trasé til Hvittingfoss
  • Fv851 frå Gåserud til Fv220 Helgeland (1,5 km)
  • Fv221 frå Svarstad til Fv220 Hukstrøm bru (1,4 km)
  • Fv860 frå Svarstad til fylkesgrensa (Buskerud) ved Bergandammen (11,3 km) → Fv82 (Buskerud) til Fv81 Rud i Kongsberg
  • Fv220 frå Brufoss til 304 Holm
  • Fv865 frå Brufoss til fylkesgrensa (Buskerud) ved Otterstad (5,5 km)
  • Fv820 frå Skjerven til 312 Lønnskoll i Re (6,2 km)
Kongsberg kommune
Flesberg kommune
Rollag kommune
 
Fylkesveg 40 kryssar Numedalsbanen ved Veggli.
 
Fylkesveg 40 ved Skjønne
Nore og Uvdal kommune
Hol kommune

Bakgrunnsstoff

endre