Gruppa av åtte (G8) er ei gruppe av åtte av verdas leiande industrialiserte land: Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland, USA, ( G6, 1975), Canada ( G7, 1976), og Russland (som ikkje er med på alle møta), og EU. Den viktigaste G8-hendinga er eit årleg økonomisk og politisk møte mellom stats- og utanriksleiarane, men G8-landa har også andre, mindre viktige møte og sambarbeidsformer.

Landa som er med i G8.

Bakgrunn og historieEndra

Samarbeidsgruppa har røter i oljekrisa i 1973 og nedgangstidene i økonomien som følgde. For å hanskast med dette grunnla USA den såkalla bibliotekgruppa, ei samling av høgtståande statsmenn frå USA, Europa og Japan som hadde med finans å gjera, for å diskutera dei økonomiske problema. I 1975 inviterte den franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing statsleiarane frå dei seks største industrilanda til eit møte i Rambouillet og føreslo jamne møte. Det kom i gang årlege møter med presidentskap som gjekk på omgang. Gruppa av dei seks blei kalla G6 og hadde Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA som medlemmer. I 1976 blei Canada med slik at gruppa blei til G7, og etterkvart blei òg Russland med som meir eller mindre fullverdig medlem i det som no heiter G8.

G8-leiarane
Land Leiar
  Canada Stephen Harper
  Frankrike Nicolas Sarkozy
  Italia Romano Prodi
  Japan Shinzo Abe
  Russland Vladimir Putin
  Storbritannia Gordon Brown
  Tyskland Angela Merkel
  USA George W. Bush
  EU José Manuel Durão Barroso
Herman Van Rompuy