Kirkegata i Levanger.

Gate er ein ferdsleveg i by eller tettstad med hus og fortau på sidene.

Gater får ofte namn etter personar frå lokalmiljøet eller geografien i området. Ei undergruppe gruppe av gater er kalla gågater. I desse gatene er ferdsle med motordrivne fargreier anten forbode eller tillate i visse tidsrom på døgnet.

KjelderEndra