Gruppe 14

grunnstoffgruppe

Gruppe 14 eller hovudgruppe 4 i periodesystemet vert òg kalla karbongruppa. Grunnstoff i denne gruppa har fire valenselektron. Gruppa er ein del av p-blokka. Alle grunnstoffa i gruppa kan ha oksidasjonstal +IV i sambindingar. Karbon, tinn og bly kan i tillegg ha +II.

Grunnstoff i gruppe 14

endre

Bakgrunnsstoff

endre