Germanium

grunnstoff med kjemisk symbol Ge og atomnummer 32
32 GalliumGermaniumArsen
Si

Ge

Sn
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Germanium, Ge, 32
Kjemisk serie Halvmetall
Gruppe, periode, blokk 14, 4, p
Tettleik, hardleik 5323 kg/m3, 6 (ikkje SI)
Utsjånad Gråkvitt
Germanium
Atomeigenskapar
Atommasse 72,64 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 125 (125) pm
Kovalent radius 122 pm
Ioneradius 67 pm (ladning: +4)
van der Waals radius (?) pm
Elektronkonfigurasjon [Ar]
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 4
Oksidasjonstrinn (oksid) +4 (amfotært)
Krystallstruktur Kubisk flatesentrert
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 1211,40 K (938,25°C)
Kokepunkt 3106 K (2833°C)
Molart volum 13,63 cm3/mol
Fordampingsvarme 334 kJ/mol
Smeltevarme 36,94 kJ/mol
Damptrykk 7,46·10−5 Pa ved 1210 K
Ljodfart 5400 m/s ved 20 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 2,01 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 23,222 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 1,45·10−6 MS/m
Termisk konduktivitet 59,9 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 762 kJ/mol
1537,5 kJ/mol
3302,1 kJ/mol
4411 kJ/mol
9020 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
68Ge (kunstig) 270,8 døgn ε (?) 68Ga
70Ge 21,23% (stabilt)
71Ge (kunstig) 11,26 døgn ε (?) 71Ga
72Ge 27,66% (stabilt)
73Ge 7,73% (stabilt)
74Ge 35,94% (stabilt)
76Ge 7,44% (stabilt)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Germanium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ge og atomnummer 32. Det er eit halvmetall og er plassert i gruppe 14 i periodesystemet.

Bruk endre

Germanium kan brukast som katalysator, i legeringar og som halvleiar.

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre