Gruppe 15

grunnstoffgruppe

Gruppe 15 eller hovudgruppe 5 i periodesystemet vert òg kalla nitrogengruppa. Grunnstoff i denne gruppa har fem valenselektron.

Grunnstoff i gruppe 15Endra

Ikkje-metallEndra

HalvmetallEndra

MetallEndra

BakgrunnsstoffEndra