Gudstenestebok for Den norske kyrkja

Gudstenestebok for Den norske kyrkja er ei altarbok med rettleiing og liturgiar for ulike kyrkjelege handlingar. Gudstenesteboka er autorisert for Den norske kyrkja ved kongelege resolusjonar av 1977 og 1990, og vedtak i Kyrkjemøtet 1986 og 1991. Gudstenesteboka finst i autoriserte utgåver både på bokmål ognynorsk.

Gudstenesteboka har to delar:

Del I Gudstenester har fire kapittel:

Del II Kyrkjelege handlingar har liturgiar for dåp, konfirmasjon, skriftemål, gudstenester i heim og institusjon, gravferd, vigsel og vigsling av kyrkje.

Kyrkjemøtet har sidan revidert liturgiane. Ny liturgi for vigsel kom i 2003, ny gravferdsliturgi i 2004 og nye gudstenesteliturgiar i 2011.

Kjelder

endre