Soneoversyn
 1. Sone A (Sør-Kamerun & nord-Gabon)
 2. Sone B (Sør-Gabon & vest-Kongo-B)
 3. Sone C (Nordvest, nord- & Sentral-Kongo)
 4. Sone D (Nordaust, aust-Kongo-K & Rwanda-Burundi)
 5. Sone E (Sør-Uganda, Sørvest-Kenya & nordvest- Tanzania)
 6. Sone F (Nord- & Vest-Tanzania)
 7. Sone G (Sentral-, aust Tanzania & swahilikysten)
 8. Sone H (Sørvest-Kongo-B & Nord-Angola)
 9. Sone J (Kombinert D/E-klasse)
 10. Sone K (Aust-Angola & Vest-Zambia)
 11. Sone L (Sør-Kongo-K & Vest-, Sentral-Zambia)
 12. Sone M (Aust-, Sentral-Zambia, Sørvest-Tanzania & Søraust-Kongo-K)
 13. Sone N (Malawi, Sentrale Mosambik & Søraust-Zambia)
 14. Sone P (Sør-Tanzania & Nord-Mosambik)
 15. Sone R (Sørvest-Angola & Nordvest-Namibia)
 16. Sone S (Zimbabwe, Sør-Mosambik & aust i Sør-Africa)

Guthrie-nummer er ei inndeling av bantuspråk brukt av bantulogar. Vanlegvis blir språkfamiliar ordna genetisk i grupper slik at dei språka som har felles urspråk kjem i same gruppe. For bantuspråka har det vist seg å vere vanskeleg å setje opp ein genetisk definert indre struktur. I staden sette bantulogen Malcolm Guthrie opp eit system der han delte opp det bantuspråklege området inn i femten soner, A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, R, S, kvar sone med omtrent like stor språkleg variasjon. Sonene er geografisk bestemt, slik at språk som ligg attmed kvarandre kjem i same sone. Seinare har særleg belgiske bantulogar argumentert for ein sekstande sone, J, som består av ein del språk frå sonene D og E (språka J = D40, D50, D60, E10, E20, E30). Her er ei liste over bantuspråkgrupper ordna etter Guthrie-nummer.


Språkoversyn endre

Sone A

Sone B

Sone C

Sone D Sone E Sone F

Sone G

Sone H Sone J Sone K
Sone L Sone M

Sone N

Sone P

Sone R Sone S