Henry

mannsnamn
For den SI-avleidde eininga, sjå eininga henry.

Henry er ei engelsk form av Henrik, avleidd av det franske Henri. Det kan òg vera eit slektsnamn.

Miniatyrbilde av Henry Brandon (1535-1551), andre hertugen av Suffolk, måla av Hans Holbein den yngre.
Portrettet og namnetrekket til advokaten Henry Hancock.

Fram til 1600-talet var den vanleg talemålsforma av namnet Harry. Dette er framleis eit vanleg kjælenamn for Henry. Hal, Hank og Henny er andre moglege kortformer. Henriette og Henrikke er moglege svarande kvinnenamn.

Henry har norsk namnedag den 18. september.

BrukEndra

I Noreg var namnet særleg mykje brukt dei første to tiåra av 1900-talet, då rundt 0,8 % av nyfødde gutar blei kalla Henry.

I 2009 var det 2266 norske menn som heitte Henry og 78 som heitte Henri.

NamneberararEndra

SlektsnamnEndra

KjelderEndra


  • Søk etter norsk namnestatistikk for Henry hjå Statistisk Sentralbyrå
  • Hanks, Patrick; Hardcastle, Kate; Hodges, Flavia (2006), «Henry», A Dictionary of First Names, Oxford University Press