Hjalmar er eit nordisk mannsnamn med opphav i det norrøne Hjálmarr. Namnet er danna av hjalmr, som betyr 'hjelm', og sisteleddet -ar, som kan koma frå dei urnordiske orda *hariaR, 'krigar', eller *wariaR, 'forsvarar'. Hjalmar har namnedag den 16. januar i Noreg og Sverige og den 20. november i Finland.

«Hjallis» er ei kjæleform av namnet. Kvinnelege former kan vera Hjalma og Hjalmara.

BrukEndra

Hjalmar er eit nokså sjeldent namn, men variantane Jari og Jalmari er utbreidde i Finland. I 2008 heitte 45 942 eller 2 % av finske menn Jari og 27 232 eller 1 % Jalmari.

Hjalmar var mykje brukt for norske gutebarn på 1880- og 1890-talet.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra