Innleiing Endra

Velkommen til Nynorsk Wikipedia, eit prosjekt som er starta for å lage eit fritt oppslagsverk, på nynorsk. Innhaldet på denne Wikipediaen er basert på MediaWiki som er fri programvare, den er lisensiert under GNU General Public License. Mediawiki er brukt av ei rekkje wikibaserte webstader, mellom anna denne, Nynorsk Wikipedia.

Me er mange brukarar med kvar våre spesielle interesser og fagkunnskapar og me jobbar saman i den tru at dess fleire me er, dess betre vert også Nynorsk Wikipedia. Ingen kan gjera alt, men alle kan gjera noko. Difor er også du invitert til å bidra med dine kunnskapar. For å hjelpe deg litt på veg, har vi desse hjelpesidene som du kan studere på om du står fast. Det meste er no omsett til nynorsk, men treng du meir hjelp kan du lese MediaWiki-dokumentasjonen. (På engelsk!)

Bruke Wikipedia Endra

Utforsk Wikipediaartiklane Endra

Gjera endringar i Wikipediaartiklane Endra

Viktige ressursar for bidragsytarar Endra

For moderatorar Endra

Wikipedia:Administrative gjeremål
Wikipedia:Administrator-handbok
Importere sider (Special:import)
Hjelp:Mediawiki CSS

For systemadministratorar Endra

Oversikt

 1. Administratorguide
 2. MediaWikiarkitektur
 3. Databaselayout

Installasjon

 1. Installasjon - Lang
 2. Installasjon
 3. CVS tre-installasjon
 4. Ofte stilte spørsmå om installeringl
 5. På Linux
 6. På Windows
 7. På Mac OS X
 8. På FreeBSD
 9. Tidssonejustering

Sikkerheit

 1. Sikkerheit
 2. Sikkerheit kontrolliste
 3. Paranoid løyvepolitikk (system)
 4. Slepphendt løyvepolitikk
 5. Setja brukarløyve

Konfigurasjon

 1. Konfigurasjon
 2. Hjelp:Konfigurasjon
 3. Apache-konfigurering
 4. Robots.txt -- korleis hindre søkjemotorar i å indeksere dei indre organa til wikien din]]
 5. Forandra Reglar -- korleis få vekk /index.php i adresser.
 6. PHP-konfigurering
 7. MySQL-konfigurering

Individuell tilpassing

 1. Individuell tilpassing
 2. Tidssonejusteringar
 3. MediaWiki-lokalisering -- lokalisering og individuell tilpassing av tekstar på lenkjer og meldingar som 'fråwikipedia'
 4. Interwikilenkjer
 5. Tilpassa drakt
 6. Tilpassa Namneområde
 7. Fleire ting
 8. Konfigurasjonstips og triks

Administrere databasen

 1. Sikkerheitskopiering av databasen
 2. Attoppretting av databasen
 3. Reduser storleiken på databasen

Utføring

 1. PHP mellomlagring og optimalisering
 2. Lagring av filer
 3. m:Cache strategy Teke i bruk av Wikimedia
 4. Wikimediatenarar: eit eksempel på multiserverkonfigurerings-oppgradering
 5. Oppgrader Mediawiki

Tillegg Endra

 1. Hjelp:ISBN-lenkjer
 2. Vanlege stoppord
 3. Sider som bruker MediaWiki (engelsk)
 4. Nettlesarproblem med MediaWiki
 5. Side-metadata
 6. XML-eksport
 7. Korleis flytte ein MediaWiki-database
 8. Wikipedia:Snarvegar

Kontakt Endra

 1. irc.freenode.net: #mediawiki eller #wikipedia
 2. E-postlister
 3. MediaWiki spesialitetsoppmoding og feilrapportdiskusjon

Sjå og Endra