Hydroklortiazid

kjemisk sambinding

Kjemisk struktur
Hydroklortiazid

CAS-nummer
58-93-5
ATC-nummer
C03A A03
Metabolisme
Halveringstid Ca. 9,5-13 timer, lenger ved nyresvikt
Utskiljing Renal
Administrasjonsform Per oral

Hydroklortiazid er er eit urindrivande lækjemiddel som blant anna vert brukt for å senkja blodtrykk, mot hjartesvikt, ødem og diabetes insipidus. Ein kan òg nytta hydroklortiazid mot auka kalsiumutskiljing i urinen, hyperkalsuri.

Hydroklortiazid høyrer til ei gruppe lækjemiddel som vert kalla tiazid.

Stoffet står på dopinglista til antidoping-byråa WADA og Antidoping Norge.

AdministrasjonEndra

Enalapril vert vanlegvis administrert i tablettform. Ein finn òg ofte hydroklortiazid i kombinasjon med andre lækjemiddel som til dømes ACE-hemmaren enalapril, betablokkaren bisoprolol og angiotensinreseptorblokkarar.

Marknadsføringsløyver i NoregEndra

Hydroklortiazid som einaste virkestoff:

Esidrex, Novartis Norge AS

BakgrunnsstoffEndra