ICD-10 Kapittel II: Svulstar

Wikimedia-listeartikkel
Tiande revisjon av Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sjukdommar og relaterte helseproblem
Kapittel Kategoriblokk Tittel
I A00–B99 Visse infeksjonssjukdommar og parasittsjukdommar
II C00–D48 Svulstar
III D50–D89 Sjukdommar i blod og bloddannande organ og visse tilstandar som vedkjem immunsystemet
IV E00–E90 Endokrine sjukdommar, ernæringssjukdommar og metabolske forstyrringar
V F00–F99 Psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar
VI G00–G99 Sjukdommar i nervesystemet
VII H00–H59 Sjukdommar i auga og auga sine omgjevnader
VIII H60–H95 Sjukdommar i øyre og øyrebeinsknute (processus mastoideus)
IX I00–I99 Sjukdommar i sirkulasjonssystemet
X J00–J99 Sjukdommar i andedragssystemet
XI K00–K93 Sjukdommar i meltingssystemet
XII L00–L99 Sjukdommar i hud og underhud
XIII M00–M99 Sjukdommar i muskel-skjelettsystemet og bindevev
XIV N00–N99 Sjukdommar i urin- og kjønnsorgan
XV O00–O99 Svangerskap, fødsel og barseltid
XVI P00–P96 Visse tilstandar som oppstår i perinatalperioden
XVII Q00–Q99 Medfødde misdanningar, deformitetar og kromosomavvik
XVIII R00–R99 Symptom, teikn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikkje klassifisert annan stad
XIX S00–T98 Skadar, forgiftingar og visse andre konsekvensar av ytre årsaker
XX V01–Y98 Ytre årsaker til sjukdommar, skadar og dødsfall
XXI Z00–Z99 Faktorar som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetenesta
XXII U00–U99 Kodar for spesielle føremål

Den tiande utgåva av Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sjukdommar og relaterte helseproblem (ICD-10) er eit kodeverk over sjukdommar og sjukdomsteikn, symptom, unormale kliniske funn, vanlege opphav til misnøye, sosiale forhold og ytre årsaker til skade eller sjukdom, og er klassifisert av Verdsorganisasjonen for helse (WHO).[1] Denne sida tek føre seg ICD-10 Kapittel II: Svulstar.

(C00–D48) Svulstar

endre

(C00–C14) Vondarta svulstar på leppe, i munnhole og i svelg

endre

(C15–C26) Vondarta svulstar i meltingsorgan

endre

(C30–C39) Vondarta svulstar i andedragsorgan og intratorakale organ

endre
 • (C30) Vondarta svulst i nasehole, mellomøyre og indre øyre (neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae et interna)
  • (C30.0) Nasehole (cavum nasi)
  • (C30.1) Mellomøyre og indre øyre
 • (C31) Vondarta svulst i biholer (neoplasma malignum sinuum paranasalium)
  • (C31.0) Kjevebihole (sinus maxillaris)
  • (C31.1) Silbeinshole (sinus ethmoidalis)
  • (C31.2) Pannebihole (sinus frontalis)
  • (C31.3) Kilebeinsbihole (sinus sfenoidalis)
  • (C31.8) Overlappande svulst i biholer
  • (C31.9) Bihole (sinus paranasalis), uspesifisert
 • (C32) Vondarta svulst i strupe (neoplasma malignum laryngis)
  • (C32.0) Glottis
  • (C32.1) Supraglottis
  • (C32.2) Subglottis
  • (C32.3) Strupebrusk (cartilago laryngeae)
  • (C32.8) Overlappande svulst i strupe
  • (C32.9) Strupe (larynx), uspesifisert
 • (C33) Vondarta svulst i luftrøyr (neoplasma malignum tracheae)
 • (C34) Vondarta svulst i bronkie og lunge (neoplasma malignum bronchi et pulmonis)
  • (C34.0) Hovudbronkie (bronchus principalis)
  • (C34.1) Overlapp (lobus superior), bronkie eller lunge
  • (C34.2) Midtlapp (lobus medius), bronkie eller lunge
  • (C34.3) Underlapp (lobus inferior), bronkie eller lunge
  • (C34.8) Overlappande svulst i bronkie eller lunge
  • (C34.9) Bronkie (bronchus) eller lunge (pulmo), uspesifisert
 • (C37) Vondarta svulst i thymus (neoplasma malignum thymi)
 • (C38) Vondarta svulst i hjarte, mediastinum og brysthinne (neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae)
  • (C38.0) Hjarte (cor)
  • (C38.1) Fremre mediastinum
  • (C38.2) Bakre mediastinum
  • (C38.3) Mediastinum, uspesifisert
  • (C38.4) Brysthinne (pleura)
  • (C38.8) Overlappande svulst i hjarte, mediastinum og brysthinne
 • (C39) Vondarta svulst med annan og ufullstendig angjeven lokalisasjon i andedragsorgan og intratorakale organ (neoplasma malignum systematis respiratorii et organorum intrathoracalium loco alio et male definito)
  • (C39.0) Øvre luftvegar, uspesifisert
  • (C39.8) Overlappande svulst i andedragsorgan og intratorakale organ
  • (C39.9) Ufullstendig angjevne lokalisasjonar i andedragsorgan

(C40–C41) Vondarta svulstar i knoklar og leddbrusk

endre
 • (C40) Vondarta svulst i knoklar og leddbrusk i ekstremitetar (neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis extremitatum)
  • (C40.0) Skulderblad (scapula) og lange knoklar i overekstremitet
  • (C40.1) Korte knoklar i overekstremitet
  • (C40.2) Lange knoklar i underekstremitet
  • (C40.3) Korte knoklar i underekstremitet
  • (C40.8) Overlappande svulst i knoklar og leddbrusk i ekstremitetar
  • (C40.9) Knoklar og leddbrusk i ekstremitetar, uspesifisert
 • (C41) Vondarta svulst i knoklar og leddbrusk med annan og uspesifisert lokalisasjon (neoplasma malignum ossis et cartilaginis articularis loco alio et non specificato)
  • (C41.0) Knoklar i skalle og andlet
  • (C41.1) Underkjeve (mandibula)
  • (C41.2) Ryggsøyle (columna vertebralis)
  • (C41.3) Ribbein (costa), brystbein (sternum) og kragebein (clavicula)
  • (C41.4) Bekkenbein, korsbein (os sacrum) og halebein (os coccygis)
  • (C41.8) Overlappande svulst i knoklar og leddbrusk
  • (C41.9) Knoklar og leddbrusk, uspesifisert

(C43–C44) Malignt melanom og andre vondarta svulstar i hud

endre
 • (C43) Malignt melanom i hud (melanoma malignum cutis)
  • (C43.0) Malignt melanom på leppe
  • (C43.1) Malignt melanom på augelok, inklusive augevinkel
  • (C43.2) Malignt melanom på øyre og i ytre øyregang
  • (C43.3) Malignt melanom i andre og uspesifiserte delar av andlet
  • (C43.4) Malignt melanom i hårbotn og på hals
  • (C43.5) Malignt melanom på trunkus
  • (C43.6) Malignt melanom på overekstremitet, inklusive skulder
  • (C43.7) Malignt melanom på underekstremitet, inklusive hofte
  • (C43.8) Overlappande malignt melanom i hud
  • (C43.9) Malignt melanom i hud, uspesifisert
 • (C44) Andre vondarta svulstar i hud (alia neoplasmata maligna cutis)
  • (C44.0) Hud på leppe
  • (C44.1) Hud på augelok, inklusive augevinkel
  • (C44.2) Hud på øyre og i ytre øyregang
  • (C44.3) Hud i andre og uspesifiserte delar av andlet
  • (C44.4) Hud i hårbotn og på hals
  • (C44.5) Hud på trunkus
  • (C44.6) Hud på overekstremitet, inklusive skulder
  • (C44.7) Hud på underekstremitet, inklusive hofte
  • (C44.8) Overlappande svulst i hud
  • (C44.9) Vondarta svulst i hud, uspesifisert

(C45–C49) Vondarta svulstar i mesotel og blautvev

endre
 • (C45) Mesoteliom (mesothelioma)
  • (C45.0) Mesoteliom i brysthinne (pleura)
  • (C45.1) Mesoteliom i bukhinne (peritoneum)
  • (C45.2) Mesoteliom i perikard
  • (C45.7) Mesoteliom med andre spesifiserte utgangspunkt
  • (C45.9) Mesoteliom, uspesifisert
 • (C46) Kaposis sarkom (sarcoma Kaposi)
  • (C46.0) Kaposis sarkom i hud
  • (C46.1) Kaposis sarkom i blautvev
  • (C46.2) Kaposis sarkom i gane
  • (C46.3) Kaposis sarkom i lymfeknutar
  • (C46.7) Kaposis sarkom med andre spesifiserte utgangspunkt
  • (C46.8) Kaposis sarkom i fleire organ
  • (C46.9) Kaposis sarkom, uspesifisert
 • (C47) Vondarta svulst i perifere nervar og det autonome nervesystem (neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomici)
  • (C47.0) Perifere nervar i hovud, andlet og på hals
  • (C47.1) Perifere nervar i overekstremitet, inklusive skulder
  • (C47.2) Perifere nervar i underekstremitet, inklusive hofte
  • (C47.3) Perifere nervar i toraks
  • (C47.4) Perifere nervar i buken
  • (C47.5) Perifere nervar i bekken (pelvis)
  • (C47.6) Perifere nervar i trunkus, uspesifisert
  • (C47.8) Overlappande svulst i perifere nervar og det autonome nervesystem
  • (C47.9) Perifere nervar og det autonome nervesystem, uspesifisert
 • (C48) Vondarta svulst i retroperitoneum og bukhinne (neoplasma malignum spatii retroperitonealis et peritonei)
  • (C48.0) Retroperitoneum
  • (C48.1) Spesifiserte delar av bukhinne (peritoneum)
  • (C48.2) Bukhinne (peritoneum), uspesifisert
  • (C48.8) Overlappande svulst i retroperitoneum og bukhinne
 • (C49) Vondarta svulst i anna bindevev og blautvev (neoplasma malignum alterius telae conjunctivae et telae mollis)
  • (C49.0) Bindevev og blautvev i hovud, andlet og på hals
  • (C49.1) Bindevev og blautvev i overekstremitet, inklusive skulder
  • (C49.2) Bindevev og blautvev i underekstremitet, inklusive hofte
  • (C49.3) Bindevev og blautvev i toraks
  • (C49.4) Bindevev og blautvev i buken
  • (C49.5) Bindevev og blautvev i bekken (pelvis)
  • (C49.6) Bindevev og blautvev i trunkus, uspesifisert
  • (C49.8) Overlappande svulst i bindevev og blautvev
  • (C49.9) Bindevev og blautvev, uspesifisert

(C50) Vondarta svulst i bryst (mamma)

endre
 • (C50) Vondarta svulst i bryst (neoplasma malignum mammae)
  • (C50.0) Brystvorte (papilla mammae) og areola mammae
  • (C50.1) Sentral del av bryst
  • (C50.2) Øvre indre kvadrant av bryst
  • (C50.3) Nedre indre kvadrant av bryst
  • (C50.4) Øvre ytre kvadrant av bryst
  • (C50.5) Nedre ytre kvadrant av bryst
  • (C50.6) Aksillær del av bryst
  • (C50.8) Overlappande svulst i bryst
  • (C50.9) Bryst (mamma), uspesifisert

(C51–C58) Vondarta svulstar i kvinnelege kjønnsorgan

endre

(C60–C63) Vondarta svulstar i mannlege kjønnsorgan

endre
 • (C60) Vondarta svulst i penis (neoplasma malignum penis)
  • (C60.0) Forhud (preputium)
  • (C60.1) Penishovud (glans penis)
  • (C60.2) Penisskaft (corpus penis)
  • (C60.8) Overlappande svulst i penis
  • (C60.9) Penis, uspesifisert
 • (C61) Vondarta svulst i blærehalskjertel (neoplasma malignum prostatae)
 • (C62) Vondarta svulst i testikkel (neoplasma malignum testis)
  • (C62.0) Ikkje-descendert testikkel
  • (C60.1) Descendert testikkel
  • (C60.9) Testikkel (testis), uspesifisert
 • (C63) Vondarta svulst i andre og uspesifiserte mannlege kjønnsorgan (neoplasma malignum aliorum organorum genitalium masculinorum et non specificatorum)
  • (C63.0) Bitestikkel (epididymis)
  • (C63.1) Sædleiar (ductus deferens)
  • (C63.2) Pung (scrotum)
  • (C63.7) Andre spesifiserte mannlege kjønnsorgan
  • (C63.8) Overlappande svulst i mannlege kjønnsorgan
  • (C63.9) Mannleg kjønnsorgan, uspesifisert

(C64–C68) Vondarta svulstar i urinvegar

endre

(C69–C72) Vondarta svulstar i auge, hjerne og andre delar av sentralnervesystemet

endre
 • (C69) Vondarta svulst i auga og adneksstrukturane til auga (neoplasma malignum oculi et organorum adnexorum)
  • (C69.0) Conjunctiva
  • (C69.1) Horhinne (cornea)
  • (C69.2) Netthinne (retina)
  • (C69.3) Årehinne (choroidea)
  • (C69.4) Strålelekam (corpus ciliare)
  • (C69.5) Tårekjertel (glandula lacrimalis) og tårekanal (ductus nasolacrimalis)
  • (C69.6) Augehole (orbita)
  • (C69.8) Overlappande svulst i auga og adneksstrukturane til auga
  • (C69.9) Auge (oculus), uspesifisert
 • (C70) Vondarta svulst i hinnene i sentralnervesystemet (neoplasma malignum meningium)
  • (C70.0) Hjernehinner
  • (C70.1) Ryggmergshinner
  • (C70.9) Hjerne- og ryggmergshinner, uspesifisert
 • (C71) Vondarta svulst i hjerne (neoplasma malignum cerebri)
  • (C71.0) Storhjerne (cerebrum), unnateke lappar og ventriklar
  • (C71.1) Pannelapp (lobus frontalis)
  • (C71.2) Tinninglapp (lobus temporalis)
  • (C71.3) Isselapp (lobus parietalis)
  • (C71.4) Bakhovudlapp (lobus occipitalis)
  • (C71.5) Hjerneventrikkel
  • (C71.6) Veslehjerne (cerebellum)
  • (C71.7) Hjernestamme
  • (C71.8) Overlappande svulst i hjerne
  • (C71.9) Hjerne, uspesifisert
 • (C72) Vondarta svulst i ryggmerg, hjernenervar og andre delar av sentralnervesystemet (neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et aliarum partium systematis nervosi centralis)
  • (C72.0) Ryggmerg (medulla spinalis)
  • (C72.1) Cauda equina
  • (C72.2) Nervus olfactorius [1. hjernenerve]
  • (C72.3) Nervus opticus [2. hjernenerve]
  • (C72.4) Nervus vestibulocochlearis [8. hjernenerve]
  • (C72.5) Andre og uspesifiserte hjernenervar
  • (C72.8) Overlappande svulst i hjerne og andre delar av sentralnervesystemet
  • (C72.9) Sentralnervesystemet, uspesifisert

(C73–C75) Vondarta svulstar i skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertlar

endre
 • (C73) Vondarta svulst i skjoldbruskkjertel (neoplasma malignum glandulae thyreoideae)
 • (C74) Vondarta svulst i binyre (neoplasma malignum glandulae suprarenalis)
  • (C74.0) Binyrebork (neoplasma malignum glandulae suprarenalis)
  • (C74.1) Binyremerg (medulla glandulae suprarenalis)
  • (C74.9) Binyre (glandula suprarenalis), uspesifisert
 • (C75) Vondarta svulst i andre endokrine kjertlar og nærskylde strukturar (neoplasma malignum aliarum glandularum endocrinarum et telarum cognatarum)
  • (C75.0) Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)
  • (C75.1) Hypofyse (hypophysis)
  • (C75.2) Ductus craniopharyngealis
  • (C75.3) Corpus pineale
  • (C75.4) Glomus caroticum
  • (C75.5) Aortalekam (glomus aortae) og andre paragangliar
  • (C75.8) Affeksjon av multiple endokrine kjertlar, uspesifisert
  • (C75.9) Endokrin kjertel, uspesifisert

(C76–C80) Vondarta svulstar med ufullstendig angjevne eller uspesifiserte utgangspunkt og metastasar

endre
 • (C76) Vondarta svulst med anna og ufullstendig angjeve utgangspunkt
  • (C76.0) Hovud (caput), andlet (facies) og hals (collum)
  • (C76.1) Toraks
  • (C76.2) Buken (abdomen)
  • (C76.3) Bekken (pelvis)
  • (C76.4) Overekstremitet
  • (C76.5) Underekstremitet
  • (C76.7) Andre ufullstendig angjevne utgangspunkt
  • (C76.8) Overlappande svulst med anna og ufullstendig angjeve utgangspunkt
 • (C77) Metastase og uspesifisert vondarta svulst i lymfeknutar
  • (C77.0) Lymfeknutar i hovud, andlet og på hals
  • (C77.1) Intratorakale lymfeknutar
  • (C77.2) Intraabdominale lymfeknutar
  • (C77.3) Lymfeknutar i aksille og overekstremitet
  • (C77.4) Lymfeknutar i lyske og underekstremitet
  • (C77.5) Lymfeknutar i bekken
  • (C77.8) Lymfeknutar i fleire kroppsregionar
  • (C77.9) Lymfeknute, uspesifisert
 • (C78) Metastase i andredragsorgan og meltingsorgan
  • (C78.0) Metastase i lunge
  • (C78.1) Metastase i mediastinum
  • (C78.2) Metastase i brysthinne
  • (C78.3) Metastase i andre og uspesifiserte andedragsorgan
  • (C78.4) Metastase i tynntarm
  • (C78.5) Metastase i tjukktarm, endetarm, analkanal og endetarmsopning
  • (C78.6) Metastase i retroperitoneum og bukhinne
  • (C78.7) Metastase i lever og intrahepatiske gallegangar
  • (C78.8) Metastase i andre og uspesifiserte meltingsorgan
 • (C79) Metastase med annan og uspesifisert lokalisasjon
  • (C79.0) Metastase i nyre og nyrebekken
  • (C79.1) Metastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinvegar
  • (C79.2) Metastase i hud
  • (C79.3) Metastase i hjerne og hjernehinner
  • (C79.4) Metastase i andre og uspesifiserte delar av nervesystemet
  • (C79.5) Metastase i knoklar og beinmerg
  • (C79.6) Metastase i eggstokk
  • (C79.7) Metastase i binyre
  • (C79.8) Metastase med annan og spesifisert lokalisasjon
  • (C79.9) Metastase med uspesifisert lokalisasjon
 • (C80) Vondarta svulst utan spesifisert lokalisasjon
  • (C80.0) Vondarta svulst med utgangspunkt angjeve som ukjend
  • (C80.9) Vondarta svulst med uspesifisert utgangspunkt

(C81–C96) Vondarta svulstar i lymfoid, hematopoetisk eller nærskyldt vev

endre
 • (C81) Hodgkin lymfom
  • (C81.0) Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom
  • (C81.1) (Klassisk) Hodgkin lymfom, nodulær sklerose
  • (C81.2) (Klassisk) Hodgkin lymfom, blandingstype
  • (C81.3) Lymfocyttfattig (klassisk) Hodgkin lymfom
  • (C81.4) (Klassisk) Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt
  • (C81.7) Andre typar av (klassisk) Hodgkin lymfom
  • (C81.9) Uspesifisert Hodgkin lymfom
 • (C82) Follikulært lymfom
  • (C82.0) Follikulært lymfom grad 1
  • (C82.1) Follikulært lymfom grad 2
  • (C82.2) Follikulært lymfom grad 3, uspesifisert
  • (C82.3) Follikulært lymfom grad 3a
  • (C82.4) Follikulært lymfom grad 3b
  • (C82.5) Diffust follikkelsenterlymfom
  • (C82.6) Kutant follikkelsenterlymfom
  • (C82.7) Andre typar av follikulært lymfom
  • (C82.9) Uspesifisert follikulært lymfom
 • (C83) Ikkje-follikulært lymfom
  • (C83.0) Småcella B-cellelymfom
  • (C83.1) Mantelcellelymfom
  • (C83.3) Diffust storcella B-cellelymfom (DLBCL)
  • (C83.5) Lymfoblastisk (diffust) lymfom
  • (C83.7) Burkitt lymfom
  • (C83.8) Andre typar ikkje-follikulært lymfom
  • (C83.9) Ikkje-follikulært (diffust) lymfom, uspesifisert
 • (C84) Modne T/NK-cellelymfom
  • (C84.0) Mycosis fungoides
  • (C84.1) Sézary syndrom
  • (C84.4) Perifert T-cellelymfom, ikkje klassifisert annan stad
  • (C84.5) Andre modne T/NK-cellelymfom
  • (C84.6) Anaplastisk storcella ALK-positivt lymfom
  • (C84.7) Anaplastisk storcella ALK-negativt lymfom
  • (C84.8) Uspesifisert kutant T-cellelymfom
  • (C84.9) Uspesifisert modent T/NK-cellelymfom
 • (C85) Andre og uspesifiserte typar av non-Hodgkin lymfom
  • (C85.1) B-cellelymfom, uspesifisert
  • (C85.2) Mediastinalt (thymisk) storcella B-cellelymfom
  • (C85.7) Andre spesifiserte typar non-Hodgkin lymfom
  • (C85.9) Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert
 • (C86) Andre spesifiserte typar T/NK-cellelymfom
  • (C86.0) Ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom
  • (C86.1) Hepatosplenisk T-cellelymfom
  • (C86.2) Enteropati-type (intestinalt) T-cellelymfom
  • (C86.3) Subkutant pannikulitt-liknande T-cellelymfom
  • (C86.4) Blastisk NK-cellelymfom
  • (C86.5) Angioimmunoblastisk T-cellelymfom
  • (C86.6) Primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjonar
 • (C88) Vondarta immunoproliferative sjukdommar
  • (C88.0) Waldenströms makroglobulinemi
  • (C88.2) Annan sjukdom med tunge kjeder
  • (C88.3) Immunoproliferativ tynntarmssjukdom
  • (C88.4) Ekstranodalt marginalsone B-cellelymfom i mukosaassosisert lymfoid vev (MALT-lymfom)
  • (C88.7) Andre vondarta immunoproliferative sjukdommar
  • (C88.9) Vondarta immunoproliferativ sjukdom, uspesifisert
 • (C90) Myelomatose og vondarta plasmacellesjukdommar
  • (C90.0) Myelomatose
  • (C90.1) Plasmacelleleukemi
  • (C90.2) Ekstramedullært plasmocytom
  • (C90.3) Solitært plasmocytom
 • (C91) Lymfatisk leukemi
  • (C91.0) Akutt lymfatisk leukemi (ALL)
  • (C91.1) Kronisk lymfatisk leukemi av B-celletype
  • (C91.3) Prolymfocyttleukemi av B-celletype
  • (C91.4) Hårcelleleukemi
  • (C91.5) Adult T-celleleukemi/lymfom [HTLV-1-assosiert]
  • (C91.6) Prolymfocyttleukemi av T-celletype
  • (C91.7) Andre lymfatiske leukemiar
  • (C91.8) Burkitt leukemi (moden B-celle ALL)
  • (C91.9) Lymfatisk leukemi, uspesifisert
 • (C92) Myelogen leukemi
  • (C92.0) Akutt myelogen leukemi [AML]
  • (C92.1) Kronisk myelogen leukemi [KML], BCR/ABL-positiv
  • (C92.2) Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ
  • (C92.3) Myeloid sarkom
  • (C92.4) Akutt promyelocyttleukemi [PML]
  • (C92.5) Akutt myelomonocyttleukemi
  • (C92.6) Akutt myelogen leukemi med 11q23-abberasjon
  • (C92.7) Andre myelogene leukemiar
  • (C92.8) Akutt myelogen leukemi med multilineær dysplasi
  • (C92.9) Myelogen leukemi, uspesifisert
 • (C93) Monocyttleukemi
  • (C93.0) Akutt monoblast/monocyttleukemi
  • (C93.1) Kronisk myelomonocyttleukemi
  • (C93.3) Juvenil myelomonocyttleukemi
  • (C93.7) Andre monocyttleukemiar
  • (C93.9) Monocyttleukemi, uspesifisert
 • (C94) Andre leukemiar med spesifisert celletype
  • (C94.0) Akutt erytroid leukemi
  • (C94.2) Akutt megakaryoblastleukemi
  • (C94.3) Mastcelleleukemi
  • (C94.4) Akutt panmyelose med myelofibrose
  • (C94.6) Myelodysplastisk og myeloproliferativ sjukdom, ikkje klassifisert annan stad
  • (C94.7) Andre spesifiserte leukemiar
 • (C95) Leukemiar med uspesifisert celletype
  • (C95.0) Akutt leukemi med uspesifisert celletype
  • (C95.1) Kronisk leukemi med uspesifisert celletype
  • (C95.7) Annan leukemi med uspesifisert celletype
  • (C95.9) Leukemi, uspesifisert
 • (C96) Andre og uspesifiserte vondarta svulstar utgått frå lymfoid, hematopoetisk eller nærskyldt vev
  • (C96.0) Multifokal og multisystemisk (disseminert) Langerhanscellehistiocytose [Letterer-Siwes sjukdom]
  • (C96.2) Malign mastcelletumor
  • (C96.4) Sarkom med dendrittiske celler (aksessoriske celler)
  • (C96.5) Multifokal og unisystemisk Langerhanscellehistiocytose
  • (C96.6) Unifokal Langerhanscellehistiocytose
  • (C96.7) Andre spesifiserte vondarta svulstar utgått frå lymfoid, hematopoetisk eller nærskyldt vev
  • (C96.8) Histiocytært sarkom
  • (C96.9) Vondarta svulst utgått frå lymfoid, hematopoetisk eller nærskyldt vev, uspesifisert

(C97) Multiple primære vondarta svulstar med forskjellige utgangspunkt

endre
 • (C97) Multiple primære vondarta svulstar med forskjellige utgangspunkt

(D00–D09) In situ (preinvasive) svulstar

endre
 • (D00) Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i munnhole, matrøyr og magesekk
  • (D00.0) Leppe (labium), munnhole (cavum oris) og svelg (pharynx)
  • (D00.1) Matrøyr (oesophagus)
  • (D00.2) Magesekk (ventriculus)
 • (D01) Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte meltingsorgan
  • (D01.0) Tjukktarm (colon)
  • (D01.1) Overgang mellom sigmoideum og endetarm (colon rectosigmoideum)
  • (D01.2) Endetarm (rectum)
  • (D01.3) Endetarmsopning (anus) og analkanal (canalis analis)
  • (D01.4) Andre og uspesifiserte delar av tarm
  • (D01.5) Lever (hepar), galleblære (vesica fellea) og gallegangar
  • (D01.7) Andre spesifiserte meltingsorgan
  • (D01.9) Meltingsorgan, uspesifisert
 • (D02) Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i mellomøyre og andredragsorgan
  • (D02.0) Strupe (larynx)
  • (D02.1) Luftrøyr (trachea)
  • (D02.2) Bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)
  • (D02.3) Andre spesifiserte andedragsorgan
  • (D02.4) Andedragsorgan, uspesifisert
 • (D03) Melanoma in situ (preinvasivt karsinom)
  • (D03.0) Leppe (labium)
  • (D03.1) Augelok (palpebra), inklusive augevinkel
  • (D03.2) Øyre (auris) og ytre øyregang (meatus acusticus externus)
  • (D03.3) Andre og uspesifiserte delar av andlet
  • (D03.4) Hårbotn og hals (collum)
  • (D03.5) Trunkus (truncus)
  • (D03.6) Overekstremitet, inklusive skulder
  • (D03.7) Underekstremitet, inklusive hofte
  • (D03.8) Andre lokalisasjonar
  • (D03.9) Melanoma in situ, uspesifisert
 • (D04) Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i hud
  • (D04.0) Hud på leppe
  • (D04.1) Hud på augelok, inklusive augevinkel
  • (D04.2) Hud på øyre og i ytre øyregang
  • (D04.3) Hud i andre og uspesifiserte delar av andlet
  • (D04.4) Hud i hårbotn og på hals
  • (D04.5) Hud på trunkus
  • (D04.6) Hud på overekstremitet, inklusive skulder
  • (D04.7) Hud på underekstremitet, inklusive hofte
  • (D04.8) Hud med andre lokalisasjonar
  • (D04.9) Hud (cutis), uspesifisert
 • (D05) Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i bryst (mamma)
  • (D05.0) Lobulært carcinoma in situ
  • (D05.1) Intraduktalt carcinoma in situ
  • (D05.7) Anna spesifisert carcinoma in situ i bryst
  • (D05.9) Carcinoma in situ i bryst, uspesifisert
 • (D06) Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i livmorhals
  • (D06.0) Endocervix
  • (D06.1) Ectocervix (portio)
  • (D06.7) Andre spesifiserte delar av livmorhals
  • (D06.9) Livmorhals (cervix uteri), uspesifisert
 • (D07) Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i andre og uspesifiserte kjønnsorgan
  • (D07.0) Livmorslimhinne (endometrium)
  • (D07.1) Ytre kvinnelege kjønnsorgan (vulva)
  • (D07.2) Skjede (vagina)
  • (D07.3) Andre og uspesifiserte kvinnelege kjønnsorgan
  • (D07.4) Penis
  • (D07.5) Blærehalskjertel (prostata)
  • (D07.6) Andre og uspesifiserte mannlege kjønnsorgan
 • (D09) Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) med andre og uspesifiserte lokalisasjonar
  • (D09.0) Urinblære (vesica urinaria)
  • (D09.1) Andre og uspesifiserte urinvegsorgan
  • (D09.2) Auge (oculus)
  • (D09.3) Skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea) og andre endokrine kjertlar
  • (D09.7) Andre spesifiserte lokalisasjonar
  • (D09.9) Carcinoma in situ, uspesifisert

(D10–D36) Godarta svulstar

endre
 • (D10) Godarta svulst i munn og svelg
  • (D10.0) Leppe (labium)
  • (D10.1) Tunge (lingua)
  • (D10.2) Munngolv (basis cavi oris)
  • (D10.3) Andre og spesifiserte delar av munn
  • (D10.4) Mandel (tonsilla)
  • (D10.5) Andre delar av oropharynx
  • (D10.6) Nasopharynx
  • (D10.7) Hypopharynx
  • (D10.9) Svelg (pharynx), uspesifisert
 • (D11) Godarta svulst i store spyttkjertlar
  • (D11.0) Øyrespyttkjertel (glandula parotis)
  • (D11.7) Andre store spyttkjertlar
  • (D11.9) Stor spyttkjertel, uspesifisert
 • (D12) Godarta svulst i tjukktarm, endetarm, analkanal og endetarmsopning
  • (D12.0) Blindtarm (coecum)
  • (D12.1) Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)
  • (D12.2) Tjukktarm, opp(ad)stigande del (colon ascendens)
  • (D12.3) Tverrcolon (colon transversum)
  • (D12.4) Tjukktarm, ned(ad)stigande del (colon descendens)
  • (D12.5) Sigmoideum (colon sigmoideum)
  • (D12.6) Tjukktarm (colon), uspesifisert
  • (D12.7) Overgang mellom sigmoideum og endetarm (colon rectosigmoideum)
  • (D12.8) Endetarm (rectum)
  • (D12.9) Endetarmsopning (anus) og analkanal (canalis analis)
 • (D13) Godarta svulst i andre og ufullstendig angjevne delar av meltingssystemet
  • (D13.0) Matrøyr (oesophagus)
  • (D13.1) Magesekk (ventriculus)
  • (D13.2) Tolvfingertarm (duodenum)
  • (D13.3) Andre og uspesifiserte delar av tynntarm (intestinum tenue)
  • (D13.4) Lever (hepar)
  • (D13.5) Ekstrahepatiske gallegangar
  • (D13.6) Bukspyttkjertel (pancreas)
  • (D13.7) Endokrin bukspyttkjertel
  • (D13.9) Ufullstendig angjevne lokalisasjonar innan meltingssystemet
 • (D14) Godarta svulst i mellomøyre og andedragsorgan
  • (D14.0) Mellomøyre (auris media), nasehole (cavum nasi) og biholer (sinus paranasales)
  • (D14.1) Strupe (larynx)
  • (D14.2) Luftrøyr (trachea)
  • (D14.3) Bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)
  • (D14.4) Andedragsorgan, uspesifisert
 • (D15) Godarta svulst i andre og uspesifiserte intratorakale organ
  • (D15.0) Thymus
  • (D15.1) Hjarte (cor)
  • (D15.2) Mediastinum
  • (D15.7) Andre spesifiserte intratorakale organ
  • (D15.9) Intratorakalt organ, uspesifisert
 • (D16) Godarta svulst i knoklar og leddbrusk
  • (D16.0) Skulderblad (scapula) og lange knoklar i overekstremitet
  • (D16.1) Korte knoklar i overekstremitet
  • (D16.2) Lange knoklar i underekstremitet
  • (D16.3) Korte knoklar i underekstremitet
  • (D16.4) Knoklar i skalle og andlet
  • (D16.5) Underkjeve (mandibula)
  • (D16.6) Ryggsøyle (columna vertebralis)
  • (D16.7) Ribbein (costa), brystbein (sternum) og kragebein (clavicula)
  • (D16.8) Bekkenbein, korsbein (os sacrum) og halebein (os coccygis)
  • (D16.9) Knoklar og leddbrusk, uspesifisert
 • (D17) Lipom
  • (D17.0) Lipom i hud og subkutant vev i hovud, andlet og på hals
  • (D17.1) Lipom i hud og subkutant vev på trunkus
  • (D17.2) Lipom i hud og subkutant vev på ekstremitetar
  • (D17.3) Lipom i hud og subkutant vev med annan og uspesifisert lokalisasjon
  • (D17.4) Lipom i intratorakale organ
  • (D17.5) Lipom i intraabdominale organ
  • (D17.6) Lipom i sædleiar (ductus deferens)
  • (D17.7) Lipom med annan spesifisert lokalisasjon
  • (D17.9) Lipom, uspesifisert
 • (D18) Hemangiom og lymfangiom, alle lokalisasjonar
  • (D18.0) Hemangiom, alle lokalisasjonar
  • (D18.1) Lymfangiom, alle lokalisasjonar
 • (D19) Godarta svulst i mesotel
  • (D19.0) Mesotel i brysthinne (pleura)
  • (D19.1) Mesotel i bukhinne (peritoneum)
  • (D19.7) Mesotel med andre spesifiserte lokalisasjonar
  • (D19.9) Mesotel, uspesifisert
 • (D20) Godarta svulst i blautvev i retroperitoneum og bukhinne
  • (D20.0) Retroperitoneum
  • (D20.1) Bukhinne (peritoneum)
 • (D21) Andre godarta svulstar i bindevev og anna blautvev
  • (D21.0) Bindevev og anna blautvev i hovud, andlet og på hals
  • (D21.1) Bindevev og anna blautvev i overekstremitet, inklusive skulder
  • (D21.2) Bindevev og anna blautvev i underekstremitet, inklusive hofte
  • (D21.3) Bindevev og anna blautvev i toraks
  • (D21.4) Bindevev og anna blautvev i buken
  • (D21.5) Bindevev og anna blautvev i bekken (pelvis)
  • (D21.6) Bindevev og anna blautvev i trunkus, uspesifisert
  • (D21.9) Bindevev og anna blautvev, uspesifisert
 • (D22) Melanocyttnevus
  • (D22.0) Melanocyttnevus på leppe
  • (D22.1) Melanocyttnevus på augelok, inklusive augevinkel
  • (D22.2) Melanocyttnevus på øyre og i ytre øyregang
  • (D22.3) Melanocyttnevus i andre og uspesifiserte delar av andlet
  • (D22.4) Melanocyttnevus i hårbotn og på hals
  • (D22.5) Melanocyttnevus på trunkus
  • (D22.6) Melanocyttnevus på overekstremitet, inklusive skulder
  • (D22.7) Melanocyttnevus på underekstremitet, inklusive hofte
  • (D22.9) Melanocyttnevus, uspesifisert
 • (D23) Andre godarta svulstar i hud
  • (D23.0) Hud på leppe
  • (D23.1) Hud på augelok, inklusive augevinkel
  • (D23.2) Hud på øyre og i ytre øyregang
  • (D23.3) Hud i andre og uspesifiserte delar av andlet
  • (D23.4) Hud i hårbotn og på hals
  • (D23.5) Hud på trunkus
  • (D23.6) Hud på overekstremitet, inklusive skulder
  • (D23.7) Hud på underekstremitet, inklusive hofte
  • (D23.9) Hud (cutis), uspesifisert
 • (D24) Godarta svulst i bryst (mamma)
 • (D25) Leiomyom i livmor
  • (D25.0) Submukøst leiomyom i livmor
  • (D25.1) Intramuralt leiomyom i livmor
  • (D25.2) Subserøst leiomyom i livmor
  • (D25.9) Leiomyom i livmor, uspesifisert
 • (D26) Andre godarta svulstar i livmor
  • (D26.0) Livmorhals (cervix uteri)
  • (D26.1) Livmorlekam (corpus uteri)
  • (D26.7) Andre spesifiserte delar av livmor
  • (D26.9) Livmor (uterus), uspesifisert
 • (D27) Godarta svulst i eggstokk (ovarium)
 • (D28) Godarta svulst i andre og uspesifiserte kvinnelege kjønnsorgan
  • (D28.0) Ytre kvinnelege kjønnsorgan (vulva)
  • (D28.1) Skjede (vagina)
  • (D28.2) Eggleiar og uterinligament
  • (D28.7) Andre spesifiserte kvinnelege kjønnsorgan
  • (D28.9) Kvinneleg kjønnsorgan, uspesifisert
 • (D29) Godarta svulst i mannlege kjønnsorgan
  • (D29.0) Penis
  • (D29.1) Blærehalskjertel (prostata)
  • (D29.2) Testikkel (testis)
  • (D29.3) Bitestikkel (epididymis)
  • (D29.4) Pung (scrotum)
  • (D29.7) Andre spesifiserte mannlege kjønnsorgan
  • (D29.9) Mannleg kjønnsorgan, uspesifisert
 • (D30) Godarta svulst i urinvegsorgan
  • (D30.0) Nyre (ren)
  • (D30.1) Nyrebekken (pelvis renalis)
  • (D30.2) Urinleiar (ureter)
  • (D30.3) Urinblære (vesica urinaria)
  • (D30.4) Urinrøyr (urethra)
  • (D30.7) Andre spesifiserte urinvegsorgan
  • (D30.9) Urinvegsorgan, uspesifisert
 • (D31) Godarta svulst i auge og adneksstrukturane til auga
  • (D31.0) Conjunctiva
  • (D31.1) Horhinne (cornea)
  • (D31.2) Netthinne (retina)
  • (D31.3) Årehinne (choroidea)
  • (D31.4) Strålelekam (corpus ciliare)
  • (D31.5) Tårekjertel (glandula lacrimalis)
  • (D31.6) Augehole (orbita)
  • (D31.9) Auge (oculus), uspesifisert
 • (D32) Godarta svulst i hinnene i sentralnervesystemet
  • (D32.0) Hjernehinner
  • (D32.1) Ryggmergshinner
  • (D32.9) Hjerne- og ryggmergshinner, uspesifisert
 • (D33) Godarta svulst i hjerne og andre delar av sentralnervesystemet
  • (D33.0) Hjerne, supratentoriell lokalisasjon
  • (D33.1) Hjerne, infratentoriell lokalisasjon
  • (D33.2) Hjerne, uspesifisert
  • (D33.3) Hjernenervar
  • (D33.4) Ryggmerg (medulla spinalis)
  • (D33.7) Andre spesifiserte delar av sentralnervesystemet
  • (D33.9) Sentralnervesystemet, uspesifisert
 • (D34) Godarta svulst i skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea)
 • (D35) Godarta svulst i andre og uspesifiserte endokrine kjertlar
  • (D35.0) Binyre (glandula suprarenalis)
  • (D35.1) Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)
  • (D35.2) Hypofyse (hypophysis)
  • (D35.3) Ductus craniopharyngealis
  • (D35.4) Corpus pineale
  • (D35.5) Glomulus caroticum
  • (D35.6) Aortalekam (glomus aortae) og andre paragangliar
  • (D35.7) Andre spesifiserte endokrine kjertlar
  • (D35.8) Affeksjon av multiple endokrine kjertlar
  • (D35.9) Endokrin kjertel, uspesifisert
 • (D36) Godarta svulst med andre og uspesifiserte lokalisasjonar
  • (D36.0) Lymfeknutar
  • (D36.1) Perifere nervar og det autonome nervesystem
  • (D36.7) Andre spesifiserte lokalisasjonar
  • (D36.9) Godarta svulst med uspesifisert lokalisasjon

(D37–D48) Svulstar med usikkert eller ukjend malignitetspotensial

endre
 • (D37) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i munnhole og meltingsorgan
  • (D37.0) Leppe (labium), munnhole (cavum oris) og svelg (pharynx)
  • (D37.1) Magesekk (ventriculus)
  • (D37.2) Tynntarm (intestinum tenue)
  • (D37.3) Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis)
  • (D37.4) Tjukktarm (colon)
  • (D37.5) Endetarm (rectum)
  • (D37.6) Lever (hepar), galleblære (vesica fellea) og gallegangar
  • (D37.7) Andre spesifiserte meltingsorgan
  • (D37.9) Meltingsorgan, uspesifisert
 • (D38) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i mellomøyre, andedragsorgan og intratorakale organ
  • (D38.0) Strupe (larynx)
  • (D38.1) Luftrøyr (trachea), bronkie (bronchus) og lunge (pulmo)
  • (D38.2) Brysthinne (pleura)
  • (D38.3) Mediastinum
  • (D38.4) Thymus
  • (D38.5) Andre spesifiserte andedragsorgan
  • (D38.6) Andedragsorgan, uspesifisert
 • (D39) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i kvinnelege kjønnsorgan
  • (D39.0) Livmor (uterus)
  • (D39.1) Eggstokk (ovarium)
  • (D39.2) Morkake (placenta)
  • (D39.7) Andre spesifiserte kvinnelege kjønnsorgan
  • (D39.9) Kvinneleg kjønnsorgan, uspesifisert
 • (D40) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i mannlege kjønnsorgan
  • (D40.0) Blærehalskjertel (prostata)
  • (D40.1) Testikkel (testis)
  • (D40.7) Andre spesifiserte mannlege kjønnsorgan
  • (D40.9) Mannleg kjønnsorgan, uspesifisert
 • (D41) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i urinvegsorgan
  • (D41.0) Nyre (ren)
  • (D41.1) Nyrebekken (pelvis renalis)
  • (D41.2) Urinleiar (ureter)
  • (D41.3) Urinrøyr (urethra)
  • (D41.4) Urinblære (vesica urinaria)
  • (D41.7) Andre spesifiserte urinvegsorgan
  • (D41.9) Urinvegsorgan, uspesifisert
 • (D42) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i hinnene i sentralnervesystemet
  • (D42.0) Hjernehinner
  • (D42.1) Ryggmergshinner
  • (D42.9) Hjerne- og ryggmergshinner, uspesifisert
 • (D43) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i hjernen og sentralnervesystemet
  • (D43.0) Hjerne, supratentoriell lokalisasjon
  • (D43.1) Hjerne, infratentoriell lokalisasjon
  • (D43.2) Hjerne, uspesifisert
  • (D43.3) Hjernenervar
  • (D43.4) Ryggmerg (medulla spinalis)
  • (D43.7) Andre spesifiserte delar av sentralnervesystemet
  • (D43.9) Sentralnervesystemet, uspesifisert
 • (D44) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i endokrine kjertlar
  • (D44.0) Skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea)
  • (D44.1) Binyre (glandula suprarenalis)
  • (D44.2) Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea)
  • (D44.3) Hypofyse (hypophysis)
  • (D44.4) Ductus craniopharyngealis
  • (D44.5) Corpus pineale
  • (D44.6) Glomus caroticum
  • (D44.7) Aortalekam (glomus aortae) og andre paragangliar
  • (D44.8) Affeksjon av multiple endokrine kjertlar
  • (D44.9) Endokrin kjertel, uspesifisert
 • (D45) Polycythaemia vera
 • (D46) Myelodysplastisk syndrom
  • (D46.0) Refraktær anemi angjeve som utan ringsideroblastar
  • (D46.1) Refraktær anemi med ringsideroblastar
  • (D46.2) Refraktær anemi med auking av blastar [RAEB]
  • (D46.4) Refraktær anemi, uspesifisert
  • (D46.5) Refraktær anemi med dysplasi i fleire linjer
  • (D46.6) Myelodysplastisk syndrom med isolert del(5q) kromosomdefekt
  • (D46.7) Anna spesifisert myelodysplastisk syndrom
  • (D46.9) Myelodysplastisk syndrom, uspesifisert
 • (D47) Andre svulstar med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller nærskyldt vev
  • (D47.0) Histiocyttære svulstar og mastcellesvulstar med usikkert og ukjend malignitetspotensial
  • (D47.1) Kronisk myeloproliferativ sjukdom
  • (D47.2) Monoklonal gammopati av usikker betyding (MGUS)
  • (D47.3) Essensiell (hemoragisk) trombocytemi
  • (D47.4) Osteomyelofibrose
  • (D47.5) Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom]
  • (D47.7) Andre spesifiserte svulstar med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller nærskyldt vev
  • (D47.9) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller nærskyldt vev, uspesifisert
 • (D48) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial med annan og uspesifisert lokalisasjon
  • (D48.0) Knoklar og leddbrusk
  • (D48.1) Bindevev og anna blautvev
  • (D48.2) Perifere nervar og det autonome nervesystem
  • (D48.3) Retroperitoneum
  • (D48.4) Bukhinne (peritoneum)
  • (D48.5) Hud
  • (D48.6) Bryst (mamma)
  • (D48.7) Andre spesifiserte lokalisasjonar
  • (D48.9) Svulst med usikkert eller ukjend malignitetspotensial, uspesifisert

Kjelder

endre