Ingebrigt Huus

Norsk bonde og politikar

Ingebrigt Ingebrigtsson Huus (28. mai 18681957) var ein norsk gardbrukar frå Singsås i Sør-Trøndelag som møtte på Stortinget i åra 1919-27. Han representerte einmannskrinsen Gauldalen og partiet Venstre perioden 1919-21, sidan var han representant for Sør-Trøndelag fylke og Bondepartiet.

Ingebrigt Huus

Statsborgarskap Noreg
Fødd 28. mai 1868
Singsås
Død

12. august 1957 (89 år)

Yrke bonde
Politisk parti Venstre, Senterpartiet

Huus var son til ein leiglending i Singsås. Skulevinteren 1888/89 gjekk han amtsskulen. I 1892 kjøpte han farsgarden Hus i Singsås av Røros koparverk, og vart sjølveigarbonde.

Frå kring hundreårsskiftet var Huus ein sentral mann i styringa av Singsås herad. Han var ordførar 1904-16 og på ny 1934-37. Elles var han med i fattigstyret og ei rad andre utval i heradet.

Ved stortingsvalet 1918 lukkast Huus å vinne stortingsmandatet frå Gauldalen krins. Han representerte då partiet Venstre i perioden 1919-21. Etter Landmannsforbundet (Bondepartiet) stilte liste til stortingsvalet 1921, melde Huus overgang og vart vald til tingmann frå Sør-Trøndelag, både då og i 1924. Alle dei ni sesjonane han var stortingsrepresentant hadde han sete i Vegkomiteen, dei siste tre sesjonane som sekretær i komiteen. Perioden 1922-24 var han også varapresident i Odelstinget, og under Riksretten 1926/27 var han med å frikjenne Berge-regjeringa.

Huus var landsstyremedlem i Bondepartiet 1921-24 og 1928-34. Perioden 1922-26 var han landsstyremedlem i Norges Bondelag. Han var også medlem i Selbukommisjonen av 1928 som arbeidde med å selje skogseigedomane i Ths. Angells stiftelse, og frå 1933 var han medlem i Tilsynskommisjonen for Dovrebanen og Rørosbanen.

Kjelder

endre