Interrobang, , spørjeropsteiknet, er eit moderne og sjeldant brukt skiljeteikn i typografien. Teiknet er ei blanding av eit utropsteikn og eit spørjeteikn, og tyder det same som begge desse teikna brukt etter kvarandre, ein kombinasjon ofte brukt i uformell tekst. Til dømes vil Kva?! kunne erstattast av Kva.


Skiljeteikn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( )
lang tankestrek ( )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
utelatingsteikn ( )
ropeteikn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøgt punktum ( · )
interrobang ( )
ironiteikn ( ؟ )
spørsmålsteikn ( ? ) ( ¿ )
sitatteikn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (« ») (» «) (› ‹)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
bakstrek ( \ )
lodrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kross ( )
dobbelkross ( )
innsettingssteikn ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listepunkt ( • ▪ ‣)


  Fordelingsmellomrom
hardt mellomrom (   )
mange fleire ( ) ( ) ( ) ( )


  Parentesar
parentes ( ( ) )
hakeparentes ( [ ] )
krøllparentes ( { } )
vinkelparentes ( 〈 〉 )
piggparentes ( ⁅ ⁆ )

Teiknet blei laga i 1962 av den amerikanske reklamemannen Martin K. Speckter, som håpte å kunne lage reklametekstar med eit sterkare uttrykk.

Å lage teiknet

endre

Teiknsett

endre

skriftfamiliar har spørjeropsteiknet, mellom desse er:

 • Arial Unicode MS:
 • Palatino Linotype:
 • Lucida Sans Unicode:
 • Per 23. november 2016 følgjande Google Web Fonts: Source Sans Pro, EB Garamond, News Cycle, Cantarell, Nova Mono og GFS Neohellenic.[1]

Unicode

endre

Spørjeropsteiknet er del av Unicode-kodeblokka «General Punctuation» (generell teiknsetting – U+2000–U+206F) og har Unicode-koden U+203D.

For å generere spørjeropsteiknet i HTML kan ein nytte koden <span style="font-family:'Arial Unicode MS';">&#x203D;</span>, der "&#x203D;" er spørjeropsteiknet sin Unicode–HTML-kode. Alternativt kan ein nytte pseudo-element i CSS og referere til ein klasse i HTML slik:

<head>
<style>
.interrobang { /* Eller eit kva som helst anna navn, f.eks. «.spørjerop» */
  font-family: "Arial Unicode MS" /* Kan erstattast med skriftene som lista over */
  }
.interrobang::after {
  content: "\203d"
  }
</style>
</head>

<body>
<p>Då eg overraska kompisen min, ramla du ut av han eit <q><span class="interrobang">Kva</span> <span class="interrobang">Er du her</span></q>
</body>

Dette vert rendra slik:

Då eg overraska kompisen min, ramla du ut av han eit «Kva‽ Er du her‽»

Kjelder

endre
  Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.