Kolon er eit skiljeteikn som i tekst vert brukt framfor sitat og opplistingar.

:

Skiljeteikn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( )
lang tankestrek ( )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
utelatingsteikn ( )
ropeteikn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøgt punktum ( · )
interrobang ( )
ironiteikn ( ؟ )
spørsmålsteikn ( ? ) ( ¿ )
sitatteikn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (« ») (» «) (› ‹)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
bakstrek ( \ )
lodrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kross ( )
dobbelkross ( )
innsettingssteikn ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listepunkt ( • ▪ ‣)


  Fordelingsmellomrom
hardt mellomrom (   )
mange fleire ( ) ( ) ( ) ( )


  Parentesar
parentes ( ( ) )
hakeparentes ( [ ] )
krøllparentes ( { } )
vinkelparentes ( 〈 〉 )
piggparentes ( ⁅ ⁆ )

Kolon ved sitat

endre

Eg sa: «Når går toget?» Han svarte: «Det går ikkje fleire tog i dag.»

Heilsetning etter kolon skal begynne med stor forbokstav.

Kolon ved opplistingar

endre

Alle må ta med: kopp, sanghefte og godt humør. Kongens valspråk er: Alt for Noreg.

Opplistingar som ikkje omfattar ein heilsetning, skal begynne med liten forbokstav.

Annan bruk av kolon

endre

Kolon blir òg brukt i internettadressar og i litteraturlistar: http://nn.wikipedia.org, Ivar Aasen: «Norsk Ordbog».

Kjelder

endre