Krøllparentes (frå engelsk curly bracket) er eit namn på teikna { og }.

{ }

Skiljeteikn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( )
lang tankestrek ( )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
utelatingsteikn ( )
ropeteikn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøgt punktum ( · )
interrobang ( )
ironiteikn ( ؟ )
spørsmålsteikn ( ? ) ( ¿ )
sitatteikn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (« ») (» «) (› ‹)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
bakstrek ( \ )
lodrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kross ( )
dobbelkross ( )
innsettingssteikn ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listepunkt ( • ▪ ‣)


  Fordelingsmellomrom
hardt mellomrom (   )
mange fleire ( ) ( ) ( ) ( )


  Parentesar
parentes ( ( ) )
hakeparentes ( [ ] )
krøllparentes ( { } )
vinkelparentes ( 〈 〉 )
piggparentes ( ⁅ ⁆ )

Den venstrestilte krølleparentesen kjem fram gjennom vanlege QWERTY-tastatur med norsk oppsett ved å taste Alt Gr og 7-tasten (over bokstavtastane). Den høgrestilte parentesen kjem fram fram med Alt Gr og 0.

Den venstrestilte krøllparentesen kjem òg fram ved å halde Alt-tasten nede, medan det vert tasta inn 0123 på nummerdelen av tastaturet. Parentesen kjem fram når Alt-tasten vert sleppt opp. På tilsvarande vis kan Alt-0125 tastast for å få fram den høgrestilte krøllparentesen.

Bakgrunnsstoff endre