Eit ironiteikn (fransk: point d'ironie) er eit symbol som vart føreslått brukt som markør til ein tekst eller ei meining som skulle tolkast ironisk. Symbolet er eit spegelvendt spørjeteikn, ؟, og opphavet var den franske poeten Alcanter de Brahm på slutten av 1800-talet. Teiknet har aldri vore mykje brukt.

؟

Skiljeteikn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( )
lang tankestrek ( )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
utelatingsteikn ( )
ropeteikn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøgt punktum ( · )
interrobang ( )
ironiteikn ( ؟ )
spørsmålsteikn ( ? ) ( ¿ )
sitatteikn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (« ») (» «) (› ‹)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
bakstrek ( \ )
lodrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kross ( )
dobbelkross ( )
innsettingssteikn ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listepunkt ( • ▪ ‣)


  Fordelingsmellomrom
hardt mellomrom (   )
mange fleire ( ) ( ) ( ) ( )


  Parentesar
parentes ( ( ) )
hakeparentes ( [ ] )
krøllparentes ( { } )
vinkelparentes ( 〈 〉 )
piggparentes ( ⁅ ⁆ )

Teiknet ؟ vart også brukt av nokre samtidsforfattarar for å markere eit retorisk spørsmål. I dag er denne forma berre i bruk på persisk og arabisk, språk som blir skrivne frå høgre til venstre.