Semikolon er eit skiljeteikn som på norsk blir brukt i to samanhengar:

;

Skiljeteikn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( )
lang tankestrek ( )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
utelatingsteikn ( )
ropeteikn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøgt punktum ( · )
interrobang ( )
ironiteikn ( ؟ )
spørsmålsteikn ( ? ) ( ¿ )
sitatteikn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) (« ») (» «) (› ‹)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
bakstrek ( \ )
lodrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kross ( )
dobbelkross ( )
innsettingssteikn ( ^ )
tilde ( ~ )
alinea ( )
listepunkt ( • ▪ ‣)


  Fordelingsmellomrom
hardt mellomrom (   )
mange fleire ( ) ( ) ( ) ( )


  Parentesar
parentes ( ( ) )
hakeparentes ( [ ] )
krøllparentes ( { } )
vinkelparentes ( 〈 〉 )
piggparentes ( ⁅ ⁆ )

1) Mellom to hovudsetningar, når den andre setningen utfyller opplysningane gitt i den første setningen, eller innhaldet på annan måte heng saman med det som er opplyst i den første setningen:

  • I fjor kjøpte skulen PC til alle elevane; no foreslår rektor datafrie dagar.

2) Mellom ledd i ei oppramsing:

  • Frå Aust-Agder er desse valde til Stortinget: Freddy de Ruiter, Arbeidarpartiet; Ingebjørg Godskesen, Framstegspartiet; Svein Harberg, Høgre og Kjell Ingolf Ropstad, Kristeleg Folkeparti.

Kjelder

endre