Iridium

grunnstoff med kjemisk symbol Ir og atomnummer 77
   
Iridium
   
Iridium i periodesystemet
Symbol Ir
Atomnummer 77
Kjemisk serie 9
Tettleik 22 560 kg/m³ kg/m³
Hardleik 6,5 (Mohs skala)
Atommasse 192,217 u g/mol
Smeltepunkt 2 446 °C K
Kokepunkt 4 428 °C K
Aggregattilstand fast stoff
(ved standard temperatur og trykk)


Iridium er eit grunnstoff med atomnummer 77 og kjemisk symbol Ir. Det er eit transisjonsmetall.

Særskilde kjenneteiknEndra

BrukEndra

Iridium vert brukt i utstyr som skal tola høg temperatur.

Metallet vert brukt i legering, til dømes med osmium.

Iridium kan brukast som katalysator.

HistorieEndra

Iridium vart oppdaga i 1803.

KjemiEndra

Mange iridiumsalt har sterke fargar.

IsotoparEndra

AnnaEndra

Iridium-systemet for satellittkommunikasjon er kalla opp etter grunnstoffet.

BakgrunnsstoffEndra