Iridium

grunnstoff med kjemisk symbol Ir og atomnummer 77
   
Iridium
   
Iridium i periodesystemet
Symbol Ir
Atomnummer 77
Kjemisk serie 9
Tettleik 22 560 kg/m³ kg/m³
Hardleik 6,5 (Mohs skala)
Atommasse 192,217 u g/mol
Smeltepunkt 2 446 °C K
Kokepunkt 4 428 °C K
Aggregattilstand fast stoff
(ved standard temperatur og trykk)


Iridium er eit grunnstoff med atomnummer 77 og kjemisk symbol Ir. Det er eit transisjonsmetall.

Særskilde kjenneteikn Endra

Bruk Endra

Iridium vert brukt i utstyr som skal tola høg temperatur.

Metallet vert brukt i legering, til dømes med osmium.

Iridium kan brukast som katalysator.

Historie Endra

Iridium vart oppdaga i 1803.

Kjemi Endra

Mange iridiumsalt har sterke fargar.

Isotopar Endra

Anna Endra

Iridium-systemet for satellittkommunikasjon er kalla opp etter grunnstoffet.

Bakgrunnsstoff Endra