Irokesiske språk

Irokesiske språk er ein nordamerikansk språkfamilie som mellom anna cherokesisk, mohawk og det utdøydde mingospråket høyrer til.

Irokesiske språk
Vidare inndeling:
Område: Austlege Nord-Amerika
Glottolog: iroq1247

Iroquoian langs.png
Utbreiinga til dei irokesiske språka i Nord-Amerika ca. 1535.

Språkfamilien består av 9 språk, i tillegg til åtte eller fleires språk som vart snakka ved tida for kontakt med europearane[1]. Cirka halvdelen av språka i familien har altså døydd ut etter at europearane kom til Nord-Amerika.

InndelingEndra

Språkfamilien kan delast i to greiner: Sørirokesisk, som består av cherokesisk, og nordirokesisk, som består av seneca, cayuga, onondaga, oneida, mohawk, wendat (huron), wyandot (petun), og tuscarora. Den indre inndelinga av nordirokesisk er omstridd (sjå Julian 2010, Schillaci m.f. op.cit.), men alle er samd om å gruppere oneida og mohawk i lag.

Schillaci har følgjande inndeling, der hovudgruppene er ordna frå nord til sør, og undergruppene frå aust til vest:


Nordirokesisk 
wyandotwendat

senecacayuga
onondagaoneidamohawktuscarora Sørirokesisk 

cherokesisk


Grammatiske særtrekkEndra

Dei irokesiske språka markerer grammatiske relasjonar på verbet, som kongruerer med subjektet og objektet i person og numerus, til skilnad frå t.d. indoeuropeiske språk, der grammatiske relasjonar blir markert med kasus på substantiva. Substantivmorfologien i dei irokesiske språka er enkel[2].

KjelderEndra

  1. Schillaci m.fl. 2017 s. 2
  2. Mithun 2015

LitteraturEndra