Byste av Julius Cæsar.

Julius er eit romersk slektsnamn som seinare er kome i bruk som mannsnamn.

Det kan ha opphav i latinske iovilius, 'vigd til Jove', det vil seia guden Jupiter, eller stamma frå gresk ioulos (ιουλος), 'dun-skjegga'.

Kortformer av namnet er Jul, Julie og Lius. Jules, Julian og Julio er variantar, medan Julia og Juliane er kvinnelege former.

Julius har svensk namnedag den 16. februar og norsk den 12. april.

BrukEndra

Namnet Julius var brukt av ein tidleg pave og helgen, men var lite vanleg i mellomalderen. Det blei teke opp att som namn under renessansen i Italia og Frankrike, og spreidde seg så til resten av Europa.

Julius var utbreidd som døypenamn for norske gutar på midten av 1800-talet.

Historisk utvikling av populariteten til namnet Julius i Noreg.[1][2]

NamneberararEndra

 
Julius Nyerere ved slutten av 1950-talet.

Annan brukEndra

KjelderEndra

  1. «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå.  Statistikk for navn i Norge
  2. «Digitalarkivet». Arkivverket.  Folketellinger i Norge