Kis er ei nemning for ein del sprø svovel- og arsenertsar av forholdsvis ljos farge, mest grå eller gule. Døme på desse er svovelkis, koparkis, magnetkis og arsenkis. Dei tilsvarande mineralogiske namn er pyritt, chalkopyritt, pyrrhotitt og arsenopyritt.

Kjelder

endre
  • Kis. (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Henta 14. februar 2014 frå http://snl.no/kis.