Kjersti

kvinnenamn

Kjersti er eit kvinnenamn danna som ei norsk kortform av Kristina. Det har namnedag den 18. oktober saman med nærskylde Kjerstin. Kirsti er eit liknande namn.

Kristina kjem opphavleg frå det latinske Christiana, 'kristen', som er er avleidd av det greske ordet for Kristus, Christós, som tyder 'salva'.

Namnet er mellom anna kjend frå folkevisa «Liti Kjersti», om ei Kjersti som blir bergteken.

Namnet var mykje brukt i andre halvdelen av 1900-talet, med ein brukstopp frå 1960- til 1970-åra. I 2009 var det 7 617 norske kvinner som heitte Kjersti.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra