Kristiansand domprosti

Kristiansand Domprosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Sidan prostiet er knytt til Kristiansand Domkyrkje, er det leia av ein domprost. Prostiet svarar til Kristiansand kommune i geografisk utstrekking.

Lund kyrkje
Foto: Germán Póo-Caamaño

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Kristiansand DomprostiEndra

Kristiansand kommuneEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra