Lars Ivar Hansen

Lars Ivar Hansen (fødd 21. november 1947) er ein norsk historikar. Han er spesialist på samisk og nord-norsk historie i mellomalderen og tidleg nytid, han er professor ved Institutt for historie og religionsvitskap ved Universitetet i Tromsø.

Lars Ivar Hansen
Fødd 21. november 1947 (73 år)
Yrke historikar

Hansen tok hovudfag i historie ved Universitetet i Oslo ved Ødegårdsprosjektet i 1975.[1] Han har vore historieforskar ved Universitetet i Tromsø sidan 1976. Han tok doktorgrad i 1990 på avhandlinga handel og endringer i det samiske samfunnet 1550 - 1700. Han vart utnemnd til professor i Tromsø i 1991 og har dessutan vore Professor II i eldre samisk kulturhistorie ved Mellomaldersenteret ved Universitetet i Oslo frå 1994 til 2002.[2]

Hansen har argumentert for at Nord-Noreg best kan skildrast som ein redistributiv nordnorsk hovdingøkonomi i vikingtid og tidleg mellomalder, han har underbygd dette empirisk gjennom nærstudie av samfunnstilhøve i Astafjord. Dette er eit syn som er inspirert av Kåre Lunden og Michael Polanyi. Hansen har undersøkt korleis hovdingane i Bjarkøy/Trondenes gjennom skattlegging og handel tileigna seg prestisjeprodukt som dei utveksla for å byggja alliansar med andre stormenn. I følgje Hansen vart dette systemet nedbygd då kyrkja og kongemakta underla seg finneferda og finneskatten og erstatta det eksisterande skattsystemet med landskyldbasert leilendingsvesen.[3]

Hansen har i om lag 30 år hatt som eit av sine prosjkt å forska på Astafjord i Sør-Troms' historie fram til ca 1730, i det som har vore omtalt som eit av dei meste omfattande lokalhistorie-/bygdebok-prosjekta i landet.[4] Saman med arkeologen Bjørnar Olsen utgav han i 2004 boka «Samenes historie» som tok for seg tida fram til 1750. Boka har vorte rekna som standardverket om eldre samisk historie Ho var første bind i eit påtenkt tobindsverk om samisk historie frå forhistorisk tid fram til notida Saman med Bjørg Evjen redigerte han i 2008 boka «Nordlands kulturelle mangfold: etniske relasjoner i historisk perspektiv» som undersøkte tilhøvet mellom samar og nordmenn i det nordlege Nordland dei siste fire hundre åra.

I 2015 vart han vald inn i Det Norske Videnskaps-Akademi si gruppe for historie[5]

KjeldderEndra

ReferansarEndra

  1. Ødegårder og økonomisk nedgang i
  2. uit.no
  3. Knut Helle
  4. Ibestad historielag
  5. dnva.no