Lasse

mannsnamn

Lasse er eit mannsnamn, ei kort form av det latinske namnet Laurentius , og tyder (mann) 'frå Laurentum ' .

Lasse har i Noreg namnedag 10. august.

Bruken av namnet i NoregEndra

Namnet er kjend i Noreg sidan 1300-talet. I dag er namnet vanleg som kallenamn for gutar som heiter Lars, somer eit nyare namn i Noreg. Det kan vere fleire som har bruka eller som brukar namnet enn det som går fram av statistikken.

  • I folketeljinga frå 1801 var 519 listeførte med namnet Lasse, flest i Sogn og Fjordane
  • I 1900 var 509 listeførte med dette namnet, også då flest i Sogn og Fjordane.
  • I 2008 har 5271 menn Lasse til første fornamn.

Kjende namneberararEndra

Annan brukEndra

Sjå ògEndra

KjelderEndra