Russiske marinefartøy i aktiv teneste

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over russiske marinefartøy i aktiv teneste. Ho vart endra i oktober 2022.

Det russiske orlogsflagg
Den russiske gjøsen.

Inndeling av flåtenEndra

Den russiske marinen er delt inn i

Fartøy i tenesteEndra

Oversyn
 • 1 hangarskip
 • 2 slagkryssarar
 • 2 kryssarar
 • 10 jagarar
 • 11 fregattar
 • 80 korvettar
 • 20 amfibiekrigsskip
 • 40 landgangsfartøy
 • 18 etterretningsskip og andre spesialskip
 • 4 patruljesskip
 • 56 patruljebåtar
 • 45 minesveiparar og minejaktfartøy, og skip med funksjonane til begge typar
 • 11 ubåtar med ballistiske missil
 • 10 ubåtar med styrte missil
 • 15 atomdrivne «jagar-ubåtar» eller angrepsubåtar
 • 21 dieseldrivne «jagar-ubåtar» eller angrepsubåtar
 • 8 moder-ubåtar og andre spesial-ubåtar


HangarskipEndra

 • Kuznetsov-klassen
 • hangarskipet «Admiral Kuznetsov», fullt namn «Flåte-admiral for Sovjetunionen Kuznetsov». Det skal vera på skipsverkstad fram til 2024.[1][2][3]

SlagkryssararEndra

 • Kirov-klassen
 • slagkryssaren «Admiral Nakhimov». Skal vera på skipsverkstad fram til 2023.[4][2][5]
 • «Pjotr Velikij» 'Peter den store'

KryssararEndra

 • Slava-klassen
 • «Marskalk Ustinov» (russisk Маршал Устинов). Fartøyet er kalla opp etter ein sovjetisk marskalk, Dmitrij Ustinov.
 • «Varjag»

JagararEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Udaloy-klassen 8   3 jagarar er på skipsverkstad. Ein annan jagar har ukjend status. Udaloy-klasse er ei NATO-nemning
Sovremennyj-klassen 2   Den eine jagaren er på skipsverkstad. Den andre har ukjend status.

FregattarEndra

Klasse Antal Bilete Detaljar
Krivak-klassen 2  
Neustrasjimyj-klassen (Неустрашимый) 2   For ein av fregattane pågår testing etter opphald på verkstad.[6]
Grigorovitsj-klassen (Krivak V-klassen eller Admiral Grigorovitsj-klassen) 3  
Gepard-klassen 2  
Gorshkov-klassen (Admiral Gorshkov-klassen) 2  

KorvettarEndra

Klasse Antal Bilete Detaljar
Grisja-klassen 20  
Nanuchka-klassen 8   Ein korvett skal takast ut av teneste i 2022, og ein annan skulle ha vore teken ut av teneste i 2021 men statusen er uklar. Nanuchka-klasse er ei NATO-nemning.
Tarantul-klassen 22  
Parchim-klassen 6   Parchim-klasse er ei NATO-nemning.
Bora-klassen 2  
Bujan-klassen 3  
Bujan-M-klassen 9  
Steregusjtjij-klassen (russisk Стерегущий) 7   To av korvettane har ukjend status
Gremjasjtjij-klassen 1  
Karakurt-klassen 3  

AmfibiekrigsskipEndra

Klasse Antal Bilete Detaljar
Alligator-klassen 3   Skipa har port i hekken. Skipa kan gjere strandhogg. Djupgangen er 4,5 meter. Eit av skipa har ukjend status.
Roputsja-klassen 15   Eit av skipa er på verkstad til slutten av 2022, og tre av dei andre skipa har ukjend status.
Ivan Gren-klassen 2   I 2018 var eit av fartøya framleis i ein test-fase etter verkstadopphald.[7]

LandgangsfartøyEndra

Klasse Antal Bilete Detaljar
Zubr-klassen 2  
Serna-klassen 12  
Dyugon-klassen (russisk Дюгонь) 5  
Ondatra-klassen 12  
Klasse BK-16 7
BK-18 2

Etterretningsskip og andre spesialskipEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Moma-klassen 2  
 • Alpinist-klassen, 2 fartøy
 • «Fedor Golovin»
 • «Kurily» (russisk Курилы)
 • «Tavrija» (russisk Таврия)
 • «Karelija»
 • «Priazovje» (russisk Приазовье)
 • «Viktor Leonov»
 • «Vasiliy Tatishchev» (russisk Василий Татищев), tidlegare «Pelengator»
 • «Belomore»
 • «Jurij Ivanov»
 • «Ivan Khurs» (russisk Иван Хурс)
 • Baklan-klassen
 • KSV-2168
 • Marskalk Nedelin-klassen
 • «Marskalk Krylov»
 • Prosjekt 22010-klassen

PatruljeskipEndra

Klasse Antal Bilete Detaljar
Vassili Bykov-klassen 4  

PatruljebåtarEndra

Klasse Antal Bilete Detaljar
Gratsjonok-klassen 21  
Raptor-klassen 15  
Mangust-klassen 61  
Sjmel-klassen 4   russisk Шмель, 'humle'
 • Dockstavarvet IC16M-klassen, dei 12 fartøya er av IC16MII-typen. Biletet under viser ein annan type frå same klasse, IC16MIII-typen, i teneste for Polen:

Minesveiparar, minejaktfartøy og fartøy med funksjonane til beggeEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Natya-klassen (NATO-nemning)[8] 7  
 • Sonya-klassen, ei NATO-nemning[9]
 • Om lag 23 i teneste.
 • Gorya-klassen, ei NATO-nemning[10]
 • Om lag 2 i teneste.
 • minesveiperklassen Lida[11]
 • Om lag 9 i teneste.
 • Alexandrit-klassen
 • 2 i teneste.

Ubåtar med ballistiske missilEndra

Desse ubåtane har ballistiske missil. Desse ubåtane er kjernekraftdrivne, ofte kalla atomubåtar.

Klasse Antal Bilete Detaljar
Delta III-klassen (sjå Delta-klassen) 1  
Delta IV-klassen 5   BS-64 «Podmoskovje» høyrer no til ein annan fartøyklasse, «projekt 09787»; fartøyet har fått fjerna missilsiloane.[12][13][14]
Borej-klassen 5   Ein ubåt gjekk av stabelen i 2021.

Ubåtar med styrte missilEndra

Desse ubåtane kan fyre av krysserakettar. Dei er kjernekraftdrivne.

Klasse Antal Bilete Detaljar
Oscar-klassen 7   Testing etter verkstadopphold for ein ubåt. Ein annan skal på verkstad i 2022 for oppgradering. Ein annan ubåt har ukjend status. Endå ein annan ubåt er ute av drift og skal vera på verkstad i tida 2023 til 2025.
Severodvinsk-klassen 3   Yasen-klasse er ei NATO-nemning.

«Jagar-ubåtar» eller angrepsubåtarEndra

KjernekraftdrivneEndra

Klasse Antal Bilete Detaljar
Sierra II-klassen (sjå Sierra-klassen) 2  
Victor III-klassen 2   Ein ubåt er på verkstad. Ein annan har ukjend status.
Akula-klassen 11   Ein ubåt skal testast i 2022, etter verkstadopphald. Endå ein annan skal testast i 2022, etter verkstadopphald; India skal disponera han frå 2026. To ubåtar skal vera på verkstad til 2023. Endå ein ubåt er på verkstad. Ein annan har statusen reserve.

Dieseldrivne (også kalla konvensjonelle ubåtar)Endra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Kilo-klassen 11   Fire ubåtar har ukjend status.
forbetra Kilo-klasse 9   [15]

Endå ein ubåt vart sjøsett i 2021.

Lada-klassen 1   Endå ein ubåt har komme frå skipsverftet. Testing pågjekk i desember 2021 før han skulle i teneste.[16][17]

Moderubåtar, eksperimentelle- og andre spesial-ubåtarEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Bygt om frå Delta III-klassen 1   Ubåten er «Orenburg», BS-136.
Bygt om frå Delta IV-klassen 1   Ubåten er «Podmoskovje», BS-64
Sarov-klassen 1   Ubåten er «Sarov», B-90. Lengda er 98 m.
Kasjalot-klassen (eller Uniform-klassen, ei NATO-nemning) 2   Ubåtane vart omtalt som aktive, så seint som 2016.[18]

HjelpefartøyEndra

ForsyningsfartøyEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Vytegrales-klassen (engelsk transkripsjon) 1   [19]

Logistikk-fartøy.

Muna-klassen (NATO-nemning) 6   Har i oppgåve frakte ammunisjon langs kyststrekningar. Biletet viser eit fartøy i ukrainsk teneste. Då det var i sovjetisk teneste var fartøyet i Muna-klassen.
AMGA/Daugava 1   Lastefartøy for ballistiske missil
Dubnyak-klassen 2   Lastefartøy for ammunisjon
Prosjekt 20180 1   Lastefartøy for ammunisjon.[20] Namn på fartøy: «Akademik Kovalyov», engelsk transkripsjon («Академик Ковалёв»)
Elbrus-klassen 2   Longvinik-klassen er eit anna namn.

Det andre skipet kom i teneste i 2021.[21]

 • Luza-klassen, 3 tankfartøy for brennstoff for missil
 • Vala-klassen, 2 tankfartøy for spesialavfall
 • Amguema-klassen, 1 logistikk-fartøy for polare strøk
 • Yuniy Partizan-klassen (NATO-nemning), 1 logistikk-fartøy
 • Prosjekt 1807, eitt fartøy for frakt av våpen

Redningsfartøy/hjelpefartøy for undervassfartøyEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
einskild-fartøy 1   Bergingsfartøyet er «Kommuna».
Kashtan-klassen (NATO-nemning) 1  

TenderarEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Pelym-klassen (NATO-nemning) 17   Desse tenderane (ein type hjelpefartøy) driv med avmagnetisering (degaussing/deperming) av andre fartøy.

TaubåtarEndra

 • 527-prosjektet, 1 fartøy
 • fartøyklassen Okhtenskiy/Goliat, 3 fartøy
 • fartøyklassen Pamir/Ingul, 3 fartøy
 • 5757-prosjektet, 2 fartøy[22][23]
 • 745-prosjektet,[24][25] 16 fartøy
 • 745 MB-prosjektet, 1 fartøy
 • 745 MBS-prosjektet, 1 fartøy
 • 563-prosjektet, 4 fartøy
 • Neftegaz-klassen, 1 fartøy, 1 fartøy
 • 714-prosjektet,[26][27] 7 fartøy
 • 22870-prosjektet,[30] 5 fartøy
 • 02980-prosjektet, 4 fartøy
 • 23470-prosjektet, 2 fartøy
 • Gryn-klassen
 • 8 fartøy er i teneste
 • Vikhr-klassen
 • 4 fartøy er i teneste
 • Sorum-klassen
 • 14 fartøy er i teneste

Forsyningsskip som leverer fossilt drivstoffEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Boris Tsjilikin-klassen 3   Havgåande tankar som kan losse drivstoff mens fartøyet framleis siglar. Fartøyklassen vert også kalla «prosjekt 1559V Morskoj Prostor» eller Boris Chilikin Class. Det første fartøyet var «Борис Чиликин».
Uda-klassen 2   Havgåande tankar
Altay-klassen 4  
Dubna-klassen 3   Fartøya er «Dubna», «Petsjenga» (russisk Печенга) og «Irkut».
Kaliningradneft-klassen 3  

Støttefartøy for test-faseEndra

SjømålingsfartøyEndra

 • 860-prosjektet, 1 fartøy
 • 861-prosjektet,[39] 13 fartøy
 • 852-prosjektet, 1 fartøy
 • 862-prosjektet, [40] 12 fartøy
 • 865-prosjektet, 2 fartøy
 • 872-prosjektet, 21 hydrografi-skip
 • 872E-prosjektet, 1 skip[41]
 • V19910-prosjektet, 1 skip[42]
 • 20180-prosjektet, fartøyet er «Zvezdochka»[43] (engelsk transkripsjon) og taubåten/redningsfartøyet brukast under testinga av Poseidon (ei «undervass-drone»).

IsbrytararEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
97-prosjektet 4   Isbrytarar, diesel-elektriske
21180-prosjektet 1   Isbrytaren «Ilya Muromets» (engelsk transkripsjon) er dieselelektrisk

HospitalskipEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Ob-klassen 3   Hospitalskipa er «Yenisey» (engelsk transkripsjon), «Svir» og «Irtysh» (engelsk transkripsjon).

TreningsskipEndra

Klasse Antal
fartøy
Bilete Detaljar
Smolnyy-klassen (engelsk transkripsjon, russisk Смольный) 2   Også kalla 887-prosjektet

MuseumsskipEndra

Bilete Detaljar
  Kryssaren «Aurora» er frå 1903.

Sjå ogsåEndra

ReferansarEndra

 1. «Russian Aircraft Carrier To Rejoin The Fleet In Late 2023». Naval News. 24 June 2021. Henta 24. juni 2021. 
 2. 2,0 2,1 «Боевые корабли основных классов ВМФ России на 01.01.2022». livejournal.com (på russisk). 1. januar 2022. 
 3. «Admiral Kuznetsov Won't Return To Service Before 2024». navalnews.com. 9. juni 2022. 
 4. «La flotte hauturière russe, des évolutions positives?». redsamovar.com. 27 December 2021. 
 5. «Russia's Sevmash Shipyard Says It Will Deliver Admiral Nakhimov In 2022». navalnews.com. 18 February 2022. Henta 18. februar 2022. 
 6. «Боевые корабли основных классов ВМФ России на 01.06.2022». livejournal.com (på russisk). 1. januar 2022. 
 7. «Russian Navy accepts cutting-edge amphibious assault ship for service». TASS. 20 June 2018. Arkivert frå originalen 2018-10-20. Henta 5. januar 2019. 
 8. «Seagoing minesweepers - Project 266M». russianships.info. Arkivert frå originalen den 2018-12-02. Henta 2. desember 2018. 
 9. «Coastal minesweeper - Project 1265». russianships.info. Arkivert frå originalen den 2018-10-22. Henta 2. desember 2018. 
 10. «Seagoing minesweepers - Project 12660». russianships.info. Arkivert frå originalen den 2018-11-21. Henta 2. desember 2018. 
 11. «Inshore minesweeper - Project 10750». russianships.info. Arkivert frå originalen den 2018-12-02. Henta 2. desember 2018. 
 12. й-64, ая-64 оПНЕЙР 667адпл. DeepStorm (på russisk). Arkivert frå originalen 2012-02-10. Henta 19. oktober 2010. 
 13. «Project 09787 Special-Purpose Submarine BS-64 "Podmoskovye" Handed Over to Russian Navy». Navy Recognition. December 2016. Arkivert frå originalen 2017-01-03. Henta 2. januar 2017. 
 14. «й-64, ая-64 оПНЕЙР 667адпл». DeepStorm (på russisk). Arkivert frå originalen 2012-02-10. Henta 2. februar 2014. 
 15. «Large submarines - Project 877, 636». Russianships.info. Arkivert frå originalen 2018-12-02. Henta 2. desember 2018. 
 16. «Russian Project 677 submarine Kronstadt starts sea trials». Navy Recognition. 
 17. «В России началось проектирование неатомной подводной лодки пятого поколения» [The design of a fifth generation non-nuclear submarine began in Russia]. Flotprom.ru (på russisk). 24 April 2013. Arkivert frå originalen 23. februar 2014. Henta 22. januar 2020. 
 18. Sutton, H.I. (14 July 2016). «Project 1910 Uniform class». Covert Shores. 
 19. «Поисково-спасательные корабли прокта 596П» [Search and rescue ships of Project 596P]. Russianships.info (på russisk). Henta 7. oktober 2019. 
 20. «Zvezdochka Shipyard to Start Construction of Russian Navy New Transport Ship». Offshore Energy (på engelsk). 18. november 2011. Henta 16. april 2020. 
 21. «Судостроительный завод "Северная верфь" передал ВМФ судно "Всеволод Бобров"». ТАСС. 
 22. «Отряд боевых кораблей Северного флота вышел из Североморска и взял курс на Северную Атлантику - Минобороны РФ». Flot.com. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 23. «Корабли Тихоокеанского флота отправились на Гавайи». Flot.com. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 24. «Начался сбор-поход отряда боевых кораблей Каспийской флотилии». Flot.com. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 25. «Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вышел в Средиземное море». Flot.com. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 26. «МАК "Волгодонск" вошел в состав ВМФ». Flot.com. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 27. «Спасатели Северного флота готовятся к российско-норвежскому учению "Баренц-2012"». Flot.com. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 28. «Baltic Fleet Rescue Tug Completed Tasks of Baltic SAREX 2012 Exercise». Rusnavy.com. Arkivert frå originalen 2014-02-22. Henta 12. februar 2014. 
 29. «Дизельная подводная лодка Черноморского флота "Алроса" выполняет межфлотский переход из Кронштадта в Севастополь». Flot.com. 22. august 2012. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 30. «Звездочка». www.star.ru. Arkivert frå originalen den 2017-02-27. Henta 27. februar 2017. 
 31. «Newest harbor tug was commissioned into Black Sea Fleet». Rusnavy.com. Arkivert frå originalen den 2012-02-11. Henta 28. desember 2011. 
 32. «Pella Shipyard, Russian Navy tied a contract for 7 tugboats». Rusnavy.com. Arkivert frå originalen den 2012-02-03. Henta 28. desember 2011. 
 33. 33,0 33,1 «В состав Балтийского флота войдет новый буксир РБ-42». Flotprom.ru. Arkivert frå originalen den 2014-02-23. Henta 12. februar 2014. 
 34. «ЦАМТО / Новости / На новом буксире Балтийского флота поднят флаг вспомогательного флота ВМФ». www.armstrade.org. 
 35. 35,0 35,1 «Navy Commander Sailed Down Neva River on Tugboat». Rusnavy.com. Arkivert frå originalen 2014-02-22. Henta 12. februar 2014. 
 36. «ВМФ РФ получил комплексы для создания 3D-модели морского дна - Еженедельник "Военно-промышленный курьер"». vpk-news.ru. Arkivert frå originalen den 2017-10-12. Henta 2. desember 2017. 
 37. «В Севастополе началась активная фаза российско-украинского учения "Фарватер мира-2012"». Flot.com. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 38. «Средние морские танкеры проекта 6404». Russian-ships.info. Arkivert frå originalen 2014-02-22. Henta 12. februar 2014. 
 39. «Российский корабль "Сметливый" оставили у берегов Сирии» [Russian ship "Smetlivy" left the coast of Syria]. Flot.com (på russisk). 21 May 2012. Arkivert frå originalen 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 40. «Black Sea Fleet Hydrographic Ship Donuzlav Returned to Sevastopol». Rusnavy.com. 16. mai 2012. Arkivert frå originalen den 2014-02-22. Henta 12. februar 2014. 
 41. «Проведенные мероприятия по обеспечению экологической безопасности позволили улучшить состояние морской среды в местах базирования сил Черноморского флота». Flot.com. Arkivert frå originalen den 2014-02-21. Henta 12. februar 2014. 
 42. «Гидрографическое судно "Виктор Фалеев" принято флотом». Flotprom.ru. Arkivert frå originalen den 2014-02-23. Henta 12. februar 2014. 
 43. «пр.20180 Звездочка | MilitaryRussia.Ru — отечественная военная техника (после 1945г.)». Military.tomsk.ru. 20. desember 2011. Arkivert frå originalen den 2013-12-27. Henta 12. februar 2014.