MF «Eidfjord» som avløser i ruten Hatvik-Venjaneset, mars 2002. Foto: Harald Sætre
Karriere  Noreg
Namn: MF «Bjørgvin»
Eigar: Rutelaget Askøy-Bergen
Verft: Løland Verft i Leirvik i Sogn
Verftsnummer: 38
Sjøsett: 1975
Sett i teneste: Juli 1975
Heimehamn: Kleppestø/Bergen
Kjennemerke: LADK
IMO-nummer: 7425209
Generelle mål
Type: Bilferje
Tonnasje: 912 bruttotonnregister, 493 nrt
Lengd: 216,6 fot (66,02 m)
Breidd: 40,3 fot (12,28 m)
Djupgang: 13,4 fot (4,08 m)
Installert effekt : 1650 bhk
Framdrift: 6cyl. 2T DM (Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset)
Fart: 13
Passasjerar: 260 passasjerar
Bilar: 75 køyretøy
Karriere  Noreg
Namn: MF «Bjørgvin»
1987: MF «Eidfjord»
Eigar: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap
Sett i teneste: 1986
Heimehamn: Bergen
Generelle mål etter ommåling i august 1996
Tonnasje: 1213 bruttotonnregister, 324 nrt
Karriere  Kroatia
Namn: MF «Nosac»
Eigar: Split Tours d.d.
Kjøpt: 1. oktober 2007
Heimehamn: Split

MF «Bjørgvin» er ei bilferje levert frå Løland Verft i Leirvik i Sogn i juli 1975 til Rutelaget Askøy-Bergen, og gjekk i rute mellom Askøy og Bergen.

I 1986 vart ferja kjøpt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) og i 1987 vart ho omdøypt «Eidfjord». Ferja var i flåten til HSD Sjø og Tide Sjø, før ho i 2007 vart seld til Kroatia og Split Tours. Der fekk ho namnet MF «Nosac»

Ferjeruter

endre

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre