Mesoarkeikum
3200 - 2800 million år sidan
Geologiske periodar
sjå • diskuter • endre
-4500 —
-4000 —
-3500 —
-3000 —
-2500 —
-2000 —
-1500 —
-1000 —
-500 —
0 —
Skala:
Millionar år sidan

Mesoarkeikum er ein geologisk æra i eonet arkeikum som strekkjer seg frå tida 3200 millionar år sida til 2800 millionar år sidan. Denne perioden er definert kronometrisk og refererer ikkje til eit spesifikt berglag på Jorda eller ei paleontologisk hending, slik som mange nyare geologiske periodar er. Fossil frå Australia viser at stromatolittar har eksistert på jorda sidan mesoarkeikum. Det første superkontinentet Vaalbara braut saman i denne perioden for rundt 2,8 milliardar år sidan.

Kjelde

endre
Arkeikum
Eoarkeikum Paleoarkeikum Mesoarkeikum Neoarkeikum