Paleoarkeikum
3600 - 3200 million år sidan
Geologiske periodar
sjå • diskuter • endre
-4500 —
-4000 —
-3500 —
-3000 —
-2500 —
-2000 —
-1500 —
-1000 —
-500 —
0 —
Skala:
Millionar år sidan

Paleoarkeikum er ein geologisk æra i eonet arkeikum. Han strekkjer seg frå tida 3600 millionar år sidan til 3200 millionar år sida. Denne perioden er definert kronometrisk og referer ikkje til eit spesifikt berglag eller paleontologisk hending som mange nyare geologiske periodar gjer. Dei eldste sikre spora etter livsformer ein kjenner til er frå denne perioden med godt bevarte fossil av bakteriar eldre enn 3,46 milliardar år funne i Vest-Australia.

Paleoarkisk stromatolitt frå Pilbara i Vest-Australia.

Kjelder

endre
Arkeikum
Eoarkeikum Paleoarkeikum Mesoarkeikum Neoarkeikum