Neoarkeikum
2800 - 2500 million år sidan
Geologiske periodar
sjå • diskuter • endre
-4500 —
-4000 —
-3500 —
-3000 —
-2500 —
-2000 —
-1500 —
-1000 —
-500 —
0 —
Skala:
Millionar år sidan

Neoarkeikum er ein geologisk æra i eonet arkeikum. Det strekkjer seg frå perioden for 2800 millionar år sidan til 2500 millionar år sidan. Perioden er definert kronometrisk og ikkje etter visse berglag eller paleontologiske hendingar på jorda. Fotosyntesen og danninga av oksygen skal ha oppstått i denne æraen, som seinare førte til oksygenkatastrofen i paleoproterozoikum. Oksygenproduserande fotoautotrofe organismar, som utvikla seg tidlegare i neoarkeikum, skapte eit giftig høgt nivå av oksygen i atmosfæren.

Kjelde

endre
Arkeikum
Eoarkeikum Paleoarkeikum Mesoarkeikum Neoarkeikum