Händels Messias

(Omdirigert frå Messias av Händel)

Händels Messias (original tittel The Messiah) er det mest kjende oratoriet til den tyskengelske komponisten Georg Friedrich Händel.

G.F:Händel

Händel komponerte oratoriet i tida frå 22. august til 14. september 1741, og det vart urframført i Dublin 13. april 1742. I mars året etter sette han verket opp i London, til stor begeistring, og sidan sette Händel verket opp kvart år, i noko ulike versjonar. Händel sette gjerne verket opp til inntekt for hittebarnhospitalet i London.

Teksten

endre

Det tekstlege grunnlaget for oratoriet er spreidde bibelord samanstilte av presten Charles Jennens. Tekstane gjev eit bilete av Jesus Kristus og hans frelsargjerning.

Mozart omarbeidde verket i 1789, og denne moderniserte versjonen vart utgjeven i 1803. Sidan er både Händels og Mozarts versjonar vorte brukte.

Verket har tre delar. Den første delen inneheld profetiar om Messias, flest frå profeten Jesaia, nokre frå juleevangeliet. Oratoriet opnar med ein ouverture som kan gje assosiasjonar til nøden og uroa i ei verd som ventar på Messias, og sidan vekslar det mellom ein glad adventstemning og ein alvorleg manande tone. Den andre delen tar opp Jesu lidingshistorie gjennom tekstar frå Det gamle testamentet og brevtekstar frå Det nye testamentet. I den tredje delen er trua på ein oppstanden og levande frelsar gjennomgangstemaet.

Nr. Tittel For Tekstgrunnlag
1. delen Advent og jul
1. Ouverture Symfoni (Orkesterforspel)
2. Comfort ye my people Recitativ for tenor Jes. 40,1-3
3. Every valley shall be exalted Arie for tenor Jes. 40,4
4. And the glory of the Lord Kor Jes. 40,5
5. Thus saith the Lord Recitativ for bass Hag. 2,6-7; Malakis bok 3,1
6. But who may abide the day og his coming Arie for bass Mal. 3,2
7. And He shall purify Kor Mal. 3,3
8. Behold! A virgin shall conceive Recitativ for alt Jes. 7,14- Mat. 1,23
9. O thou that tallest good tidings to Zion Arie for alt og kor Jes. 40,9 og 60,1
10. For behold, darkness shall cover the earth Recitativ for bass Jes. 60,2-3
11. The people that walked in darkness Arie for bass Jes. 9,2
12. For unto us a Child is born Kor Jes. 9,6
13. Pastorat Symphony Symfoni for orkester (gjetarmusikk)
14. There were shepherds abiding in the field Recitativ for sopran Luk. 2,8
And lo! The angel of the Lord came upon them Recitativ for sopran Luk. 2,9
15. And the angel said unto them Recitativ for sopran Luk. 2,10-11
16. And suddenly there was with the angel Recitativ for sopran Luk. 2,13
17. Glory to God Kor Luk. 2,14
18. Rejoice greatly, O daughter of Zion Arie for sopran Sak. 9,9-10
19. Then shall the eyes of the blind be opened Recitativ for alt Jes. 35,5-6
20. He shall feed His flock like a shepard Arie for alt Jes. 40,11 – Mat. 11,28-29
21. His yoke is easy, and his burthen is light Kor Mat. 11,30
2. delen Jesu liding
22. Behold the Lamb of God Kor Joh. 1,29
23. He was despised Arie for alt Jes. 53,3 og

50,6

24. Surely He hath borne our grieves Kor Jes. 53,4-5
25. And with His stripes we are healed Kor Jes. 53,5
26. All we like sheep gone astray Kor Jes. 53,6
27. All they that see Him, laugh Him to scorn Recitativ for tenor Sal. 22,8
28. He trusted in God that He would deliver Him Kor Sal. 22,9
29. Thy rebuke hath broken His heart Recitativ for tenor Sal. 69,20
30. Behold, and see if there be any sorrow Arie for tenor Klag 1,12
31. He was cut off out of the land of the living Recitativ for tenor Jes. 53,8
32. But Thou didst not leave His soul in hell Arie for tenor Sal. 16,10
33. Lift up your heads Kor Sal. 24,7-10
34. Unto which of the angels said He Recitativ for tenor Hebr. 1,5
35. Let all the angels of God worship Him Kor Hebr. 1,6
36. Thou art gone up on high Arie for bass Sal. 68,19
37. The Lord gave the word Kor Sal. 68,12
38. How beautiful are the feet of them Arie for sopran Rom. 10,15
39. Their sound is gone out into all lands Kor Rom. 10,18
40. Why do the nations so furiously rage together Arie for bass Sal. 2,1-2
41. Let us break their bonds asunder Kor Sal. 2,3
42. He that dwelleth in heaven Recitativ for tenor) Sal. 2,4
43. Thou shalt break them Arie for tenor Sal. 2,1-2
44. Hallelujah! Kor Op. 19,6; 11,15; 19,16
3. delen Frelsa
45. I know that my Redeemer liveth Arie for sopran Job 19,25-26; 1. Kor. 15,20
46. Since by man came death Kor 1. Kor 15,21-22
47. Behold, I tell you a mystery Recitativ for bass 1. Kor 15,51-52
48. The trumpet shall sound Arie for bass 1. Kor 15,52-53
49. Then shall be brought to pass Recitativ for alt 1. Kor 15,54}
50. O death, where is thy sting? Duett for alt og tenor) 1. Kor 15,55-56
51. But thanks be to God Kor 1. Kor 15,57
52. If God be for us, who van be against us? Arie for sopran Rom. 8,31b + 33-34
53. Worthy is the Lamb that was slain ; Amen Kor Op. 5,12-13;

Oppføringar

endre

Sjølv om Händel først sette opp Messias til påske, vert oratoriet i Noreg helst assosiert med julemusikk. I rein speletid, utan pauser, inneheld verket musikk for om lag 2 timar og eit kvarter. Av den grunn er det helst utval av satsar som vert sett opp til ein konsert, då gjerne slik at utvalet av satsar harmonerer med tida på året.

Hallelujakoret vil likevel vere eit fast innslag på alle oppføringar. Tradisjonen seier at kong Georg II reiste seg då han høyrde Hallelujakoret framført. Etter det er det blitt skikken at tilhøyrarane reiser seg under Hallelujakoret.

Kjelder:

endre
  • G.F. Handel The Messiah, G. Shirmer Inc., 1912, (red: T. Tertius Noble, rev. av Max Spicker) ISBN 0-7935-0507-0.
  • Kristen sang og musikk, Runa forlag, 1962 (red. Lars Aanestad, Karsten Ekorness, Sigurd Lunde og Johan B. Straume).
  • Cappelens musikkleksikon, Cappelen forlag, 1979, (red. Kari Michelsen) ISBN 82-02-03687-9.