Metallurgi er læra om utvinning og tilverking av metall, og om dei fysiske og kjemiske eigenskapane til metalla. Faget tek også for seg framstilling av legeringar og halvmetall. Det blir rekna som ein ingeniørvitskap.

Metallurgisk prosess i eit stålverk.

Ordet metallurgi er avleidd av gresk metallurgein, 'å drive ei gruve', som kjem av metallon ('gruve') og ergon, 'arbeide'). Medan utvinning av metall tradisjonelt har føregått frå malm, kan metallurgi også hjelpa til med å finna gode framstillingsmåtar frå avfall og salt.

Ein har etterkvart også gått over til å omtala metallurgi som materialteknologi, ettersom ein kan bruka like tilnærmingsmetodar for plast, keramar og komposittar som for metall.

Sjå òg endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre

  Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.