Faktor Namn Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Zetta (symbol Z) er eit prefiks i SI-systemet. Talet representerer 1021 eller 1 000 000 000 000 000 000 000.

Det vart teke inn i systemet i 1991. Zetta kjem frå fransk sept, som tyder sju, fordi det tilsvarer 10007.

Bakgrunnsstoff

endre