Faktor Namn Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Deka (symbol da) er eit SI-prefiks i SI-systemet som står for 101 eller 10.

Det vart teke inn i systemet i 1960. I Frankrike vart forstavinga teken i bruk allereie i 1795. Deka kjem frå gresk δέκα, som tyder ti.

Forstavinga deka vert mellom anna bruka i dekar (daa).

Kjelder

endre