Zepto

prefiks som angir potensen 10^-21
Faktor Namn Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Zepto (symbol z) er eit SI-prefiks i SI-systemet som står for 10−21 eller 1/1 000 000 000 000 000 000 000.

Det vart teke inn i systemet i 1991. Zepto kjem frå fransk sept, som tyder sju, fordi det tilsvarer 1000−7.

Kjelde:

endre