Eit SI-prefiks er eit prefiks som kan nyttast saman med einingane i SI-systemet for å lage avleidde einingar.

Ved skriving av prefiks framfor symbolet for ei måleeining, skal prefikset også skrivast med «Roman Upright» font, og utan mellomrom mellom (symbolet for) prefikset og einingssymbolet. Døme: 100 km, 5 MW.

SI-prefiks
Faktor Prefiks Symbol Namn Desimaltal
1024 yotta Y Kvadrillion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z Trilliard 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E Trillion 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P Billiard 1 000 000 000 000 000
1012 tera T Billion 1 000 000 000 000
109 giga G Milliard 1 000 000 000
106 mega M Million 1 000 000
103 kilo k Tusen 1 000
102 hekto h Hundre 100
101 deka da Ti 10
10−1 desi d Tidel 0,1
10−2 centi c Hundredel 0,01
10−3 milli m Tusendel 0,001
10−6 mikro µ Milliondel 0,000 001
10−9 nano n Milliarddel 0,000 000 001
10−12 piko p Billiondel 0,000 000 000 001
10−15 femto f Billiarddel 0,000 000 000 000 001
10−18 atto a Trilliondel 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z Trilliarddel 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 yocto y Kvadrilliondel 0,000 000 000 000 000 000 000 001
Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.