Faktor Namn Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Hekto (symbol h) er eit SI-prefiks i SI-systemet som står for 102 eller 100.

Hekto kjem frå gresk έκατόν, som tyder hundre.

Prefikset hekto vert mellom anna bruka i fiskeindustrien, der fisk vert målt i hektoliter. Mindre mengder mat, for eksempel pålegg, kan verte målt i hektogram (hg). I muntleg bruk på norsk vert hektogram uttalt hekto, altså utan -gram.

For eksempel:

Sjå også endre

Kjelder endre